Skip to main content

Culture and Creativity

Šī finansēšanas iespēja nodrošina atbalstu projektiem kultūras un radošajās nozarēs. Atbalsts var tikt sniegts plašam aktivitāšu un iniciatīvu klāstam, kā arī plašam pieteikumu iesniedzēju lokam. Atbalsts ir paredzēts projektiem, kas ietver starpvalstu sadarbību kultūras jomā un palīdz sekmēt Eiropas mākslas darbu radīšanu un mākslinieku apriti transnacionālā līmenī. Uzsvars tiek likts arī uz tādu projektu finansēšanu, kas atbalsta Eiropas kultūras un radošās nozares un palīdz tām attīstīt talantus, ieviest jauninājumus, plaukt un radīt darbavietas un izaugsmi.

Neliela sadarbības projekta gadījumā konsorcijā jābūt vismaz 3 partneriem no 3 dažādām atbalsttiesīgām valstīm. Dotācijas apjoms ir līdz 200 000 eiro. ES finansējuma maksimālais apjoms ir 80 %.

Vidēja sadarbības projekta gadījumā konsorcijā jābūt vismaz 5 partneriem no 5 dažādām atbalsttiesīgām valstīm. Dotācijas apjoms ir līdz miljonam eiro. ES finansējuma maksimālais apjoms ir 70 %.

Liela sadarbības projekta gadījumā konsorcijā jābūt vismaz 10 partneriem no 10 dažādām atbalsttiesīgām valstīm. Dotācijas apjoms ir līdz 2 miljoniem eiro. ES finansējuma maksimālais apjoms ir 60 %.

Total budget
2,44 miljardi eiro
Dates
2021.–2027. gads
Grant / loan size
200 000 – 2 miljoni eiro
Who can apply
Pieteikuma iesniedzējiem jābūt likumīgi iedibinātiem un oficiāli reģistrētiem valstī, kas piedalās programmā “Radošā Eiropa”. Pieteikumus nevar iesniegt privātpersonas, ja vien tās nav pašnodarbinātas personas (piemēram, individuālie komersanti). Organizācijai, kas koordinē projektu, jābūt likumīgi izveidotai vismaz divus gadus pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa.
No. of partners needed
No 3 līdz 10 vai vairāk atkarībā no projekta mēroga
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus
Total initiative budget
Eiropas sadarbības projektu budžets – 2021. gada uzaicinājums: 60,9 miljoni eiro. Nelieli projekti provizoriski veidos 35 % no kopējā budžeta.
Version
0.0.0
Sector count
9
Organisation count
6
Need count
8