Skip to main content

Culture and Creativity

Această oportunitate de finanțare sprijină proiecte din sectoarele culturale și creative. Pot beneficia de sprijin numeroase activități și inițiative, precum și o gamă largă de solicitanți. Sprijinul se acordă proiectelor care se bazează pe cooperarea culturală transnațională și contribuie la consolidarea creării și circulației operelor de artă și a mobilității artiștilor europeni la nivel transnațional. De asemenea, se pune accent pe finanțarea proiectelor care sprijină sectoarele culturale și creative europene pentru a stimula talentele să inoveze, să prospere și să genereze locuri de muncă și creștere economică.

Pentru proiectele de cooperare la scară mică, un consorțiu trebuie să aibă cel puțin 3 parteneri din 3 țări eligibile diferite. Valoarea grantului este de până la 200 000 EUR. Rata maximă de finanțare din partea UE este stabilită la 80 %.

Pentru proiectele de cooperare la scară medie, propunerile trebuie înainte de un consorțiu format din cel puțin 5 parteneri din 5 țări eligibile diferite. Valoarea grantului este de până la 1 milion EUR. Rata maximă de finanțare din partea UE este stabilită la 70 %.

Pentru proiectele de cooperare la scară largă, propunerile trebuie înainte de un consorțiu format din cel puțin 10 parteneri din 10 țări eligibile diferite. Valoarea grantului este de până la 2 milioane EUR. Rata maximă de finanțare din partea UE este stabilită la 60 %.

Total budget
2,44 miliarde EUR
Dates
2021 - 2027
Grant / loan size
200 000 EUR - 2 milioane EUR
Who can apply
Solicitanții trebuie să fie stabiliți legal și înregistrați oficial într-o țară participantă la programul „Europa creativă”. Persoanele fizice nu sunt eligibile, cu excepția cazului în care desfășoară activități independente (de exemplu, sunt comercianți persoane fizice). Organizația care coordonează proiectul trebuie să fi fost înființată legal cu cel puțin 2 ani înainte de termenul-limită de depunere a candidaturilor.
No. of partners needed
Între 3 și 10 parteneri sau chiar mai mulți, în funcție de amploarea proiectului
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Cereri de propuneri
Total initiative budget
Bugetul proiectelor de cooperare europeană – cererea din 2021, cu titlu de referință: 60,9 milioane EUR. Prioritățile la scară mică vor reprezenta aproximativ 35 % din bugetul total
Version
0.0.0
Sector count
9
Organisation count
6
Need count
8