Skip to main content

Culture and Creativity

Ta možnost financiranja podpira projekte v kulturnem in ustvarjalnem sektorju. Shema je na voljo za številne dejavnosti in pobude ter prijavitelje. Podpora je namenjena projektom, ki vključujejo nadnacionalno kulturno sodelovanje in prispevajo h krepitvi ustvarjanja in kroženja evropskih umetniških del in umetnikov na nadnacionalni ravni. Poudarek je tudi na financiranju projektov, ki podpirajo evropski kulturni in ustvarjalni sektor pri spodbujanju nadarjenosti, inovativnosti in uspešnosti ter ustvarjanju delovnih mest in rasti.

Za manjše projekte sodelovanja morajo konzorcij sestavljati najmanj 3 partnerji iz 3 različnih upravičenih držav. Znesek nepovratnih sredstev do 200 000 evrov. Zgornja stopnja financiranja EU je 80 %.

Za srednje velike projekte sodelovanja mora predloge poslati konzorcij najmanj 5 partnerjev iz 5 različnih upravičenih držav. Znesek nepovratnih sredstev do 1 milijona evrov. Zgornja stopnja financiranja EU je 70 %.

Za velike projekte sodelovanja mora predloge poslati konzorcij najmanj 10 partnerjev iz 10 različnih upravičenih držav. Znesek nepovratnih sredstev do 2 milijona evrov. Zgornja stopnja financiranja EU je 60 %.

Total budget
2,44 milijarde evrov
Dates
2021–2027
Grant / loan size
200 000 evrov do 2 milijona evrov
Who can apply
Prijavitelji morajo biti zakonito ustanovljeni in uradno registrirani v državi, ki sodeluje v programu Ustvarjalna Evropa. Posamezniki niso upravičeni, razen če so samozaposleni (kot na primer samostojni podjetniki). Organizacija, ki koordinira projekt, mora biti ustanovljena vsaj dve leti pred rokom za oddajo prijav.
No. of partners needed
3 do 10 ali več, odvisno od obsega projekta
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Razpisi za zbiranje predlogov
Total initiative budget
Proračun projektov evropskega sodelovanja – razpis za leto 2021: 60,9 milijona evrov. Manjši projekti bodo okvirno predstavljali 35 % celotnega proračuna
Version
0.0.0
Sector count
9
Organisation count
6
Need count
8