Skip to main content

Culture and Creativity

Program iPortunus je namenjen razširjanju priložnosti za mobilnost in spodbujanju mednarodnega sodelovanja, ki umetnikom in kulturnim delavcem omogoča, da delajo, nastopajo in sodelujejo v koprodukcijah v različnih državah. Omogoča jim dostop do različnih trgov, pomaga pritegniti nova občinstva ali sledilce, krepiti mednarodno sodelovanje in izboljšati poklicne možnosti.

Ta možnost financiranja podpira projekte v kulturnem in ustvarjalnem sektorju. Shema je na voljo za številne dejavnosti in pobude ter prijavitelje. Podpora je namenjena projektom, ki vključujejo nadnacionalno kulturno sodelovanje in prispevajo h krepitvi ustvarjanja in kroženja evropskih umetniških del in umetnikov na nadnacionalni ravni. Poudarek je tudi na financiranju projektov, ki podpirajo evropski kulturni in ustvarjalni sektor pri spodbujanju nadarjenosti, inovativnosti in uspešnosti ter ustvarjanju delovnih mest in rasti.

Predstavljanje in prepoznavnost ranljivih skupin, kot so migranti in begunci, v medijih sta v glavnih družbenih medijih po vsej Evropi in ob upoštevanju razmer v Ukrajini še vedno zanemarljiva. Cilj je še naprej iskati načine za spodbujanje vključujočih družbenih medijev v Evropi in pomoč tem skupinam pri pripovedovanju lastnih zgodb o mestu in vlogi beguncev in migrantov v evropskih družbah in skupnostih.

 

Namen podpore za razvoj evropskih mini svežnjev je spodbujati konkurenčnost neodvisnih evropskih produkcijskih podjetij v državah z manjšo avdiovizualno zmogljivostjo (države LCC skupine A in B) ter povečati njihovo gospodarsko težo na trgu.


Podpora bo namenjena neodvisnim evropskim produkcijskim podjetjem, ki lahko razvijejo sveženj od dveh do treh avdiovizualnih del (igrani in animirani filmi, kreativni dokumentarni filmi).

Ukrep evropskega skupnega razvoja podpira sodelovanje med evropskimi produkcijskimi podjetji pri razvoju skupnega projekta za komercialno rabo, namenjenega predvajanju v kinematografih, na televiziji ali digitalnih platformah ali v okolju z več platformami, in sicer v naslednjih kategorijah: animirani film, kreativni dokumentarni film ali igrani film.

Podpora bo namenjena razvoju del in prototipov interaktivnega pripovedovanja zgodb z izvirnimi vsebinami in/ali kakovostnimi igrami za proizvodnjo in komercialno uporabo po vsem svetu prek osebnih računalnikov, konzol, mobilnih naprav, tabličnih računalnikov, pametnih telefonov in drugih tehnologij.

Cilj podpore za evropski razvoj klap je spodbujati konkurenčnost evropskih neodvisnih produkcijskih družb in povečati njihovo gospodarsko težo na trgu. Podpora je namenjena tudi povečanju zmogljivosti avdiovizualnih producentov za razvoj projektov, ki bi lahko krožili po vsej Evropi in zunaj nje, ter olajšanju evropske in mednarodne koprodukcije.

Cilj podpore televizijskim in spletnim vsebinam je povečati zmogljivost avdiovizualnih producentov za razvoj in produkcijo močnih projektov z velikim potencialom za kroženje po Evropi in zunaj nje ter olajšati evropske in mednarodne koprodukcije v televizijskem in spletnem sektorju.

Cilj programa „AKP-EU na poti k uspešni kulturni industriji“ je povečati potencial kulturnega in ustvarjalnega sektorja ter njegov prispevek k družbenemu in gospodarskemu razvoju afriških, karibskih in pacifiških držav. Cilj programa je spodbujati podjetništvo in kulturne inovacije, ustvarjati nova delovna mesta ter povečati prihodke umetnikov in kulturnih delavcev.

Sklop 2 „Kultura, ustvarjalnost in vključujoča družba“ je namenjen uresničevanju ciljev in prednostnih nalog EU, povezanih s:
• krepitvijo demokratičnega upravljanja in udeležbe državljanov
• varstvom in spodbujanjem kulturne dediščine ter
• odzivanjem na družbene, gospodarske, tehnološke in kulturne spremembe ter njihovim oblikovanjem

Predlogi lahko vključujejo inovativne raziskave o:
• demokraciji in upravljanju
• evropski kulturni dediščini ter kulturnem in ustvarjalnem sektorju
• družbenih in gospodarskih spremembah

Subscribe to Umetniško ustvarjanje