Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Program iPortunus je namenjen razširjanju priložnosti za mobilnost in spodbujanju mednarodnega sodelovanja, ki umetnikom in kulturnim delavcem omogoča, da delajo, nastopajo in sodelujejo v koprodukcijah v različnih državah. Omogoča jim dostop do različnih trgov, pomaga pritegniti nova občinstva ali sledilce, krepiti mednarodno sodelovanje in izboljšati poklicne možnosti. Novi program mobilnosti bo več tisoč umetnikom, ustvarjalcem in kulturnim delavcem iz vse Evrope omogočil, da krajše ali daljše obdobje v tujini namenijo poklicnemu razvoju ali mednarodnemu sodelovanju, sodelovanju v koprodukcijah, soustvarjanju ali pa predstavitvi svojih del novemu občinstvu. Za navdih lahko obiščete podatkovno zbirko Transartists, v kateri so predstavljene gostiteljske organizacije, ki so že gostile prejemnike nepovratnih sredstev programa i-Portunus.

Total budget
2,44 milijarde evrov za program Ustvarjalna Evropa
Dates
2021–2027
Grant / loan size
n. r.
Who can apply
Upravičeni bodo samo predlogi, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: • Umetniki, ustvarjalci in kulturni delavci, ki delajo v katerem koli kulturnem sektorju, razen v avdiovizualnem sektorju • Gostitelji, kot so organizacije, nevladne organizacije, ustanove, muzeji itd. (zasebni ali javni), ki so dejavni v katerem koli kulturnem sektorju, razen v avdiovizualnem sektorju • V dobro utemeljenih primerih so lahko v vlogi gostitelja tudi uveljavljeni umetniki, mojstri ali kulturni delavci • Prijavitelji in gostiteljske organizacije morajo imeti sedež v eni od držav, ki sodelujejo v programu Ustvarjalna Evropa.
No. of partners needed
n. r.
Name of the programme or initiative
Who is in charge?
Type of support
How to access
Razpisi za zbiranje predlogov
Total initiative budget
n. r.
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
6
Need count
5