Skip to main content

Culture and Creativity

Program iPortunus je namenjen razširjanju priložnosti za mobilnost in spodbujanju mednarodnega sodelovanja, ki umetnikom in kulturnim delavcem omogoča, da delajo, nastopajo in sodelujejo v koprodukcijah v različnih državah. Omogoča jim dostop do različnih trgov, pomaga pritegniti nova občinstva ali sledilce, krepiti mednarodno sodelovanje in izboljšati poklicne možnosti.

Ta možnost financiranja podpira projekte na področju prevajanja, objavljanja, razširjanja in promoviranja leposlovja. Podpora je namenjena:

  • krepitvi kroženja in raznolikosti evropskih literarnih del na nadnacionalni ravni
  • doseganju novih ciljnih skupin na področju evropske literature v EU in zunaj nje
  • krepitvi konkurenčnosti knjižnega sektorja

Manjši projekti lahko zajemajo prevode največ 10 različnih knjig.

Srednje veliki projekti lahko zajemajo prevode največ 20 različnih knjig.

Ta možnost financiranja podpira projekte v kulturnem in ustvarjalnem sektorju. Shema je na voljo za številne dejavnosti in pobude ter prijavitelje. Podpora je namenjena projektom, ki vključujejo nadnacionalno kulturno sodelovanje in prispevajo h krepitvi ustvarjanja in kroženja evropskih umetniških del in umetnikov na nadnacionalni ravni. Poudarek je tudi na financiranju projektov, ki podpirajo evropski kulturni in ustvarjalni sektor pri spodbujanju nadarjenosti, inovativnosti in uspešnosti ter ustvarjanju delovnih mest in rasti.

MEDSEKTORSKI sklop spodbuja medsektorske dejavnosti, katerih cilj je prilagajanje strukturnim in tehnološkim spremembam, s katerimi se soočajo mediji, vključno s krepitvijo svobodnega, raznolikega in pluralističnega medijskega okolja, kakovostnega novinarstva in medijske pismenosti, tudi v digitalnem okolju.

Tema tega razpisa so medijski izzivi in priložnosti nadnacionalne narave. 

Namen podpore za razvoj evropskih mini svežnjev je spodbujati konkurenčnost neodvisnih evropskih produkcijskih podjetij v državah z manjšo avdiovizualno zmogljivostjo (države LCC skupine A in B) ter povečati njihovo gospodarsko težo na trgu.


Podpora bo namenjena neodvisnim evropskim produkcijskim podjetjem, ki lahko razvijejo sveženj od dveh do treh avdiovizualnih del (igrani in animirani filmi, kreativni dokumentarni filmi).

Podpora bo namenjena evropskim festivalom, ki imajo v svojem programu znaten delež nenacionalnih evropskih avdiovizualnih del, zlasti celoletnim dejavnostim za pritegnitev širšega in novega občinstva ter inovativnim dejavnostim za doseganje občinstva in pobudam za mlajše občinstvo.

Ukrep evropskega skupnega razvoja podpira sodelovanje med evropskimi produkcijskimi podjetji pri razvoju skupnega projekta za komercialno rabo, namenjenega predvajanju v kinematografih, na televiziji ali digitalnih platformah ali v okolju z več platformami, in sicer v naslednjih kategorijah: animirani film, kreativni dokumentarni film ali igrani film.

Podpora bo namenjena razvoju del in prototipov interaktivnega pripovedovanja zgodb z izvirnimi vsebinami in/ali kakovostnimi igrami za proizvodnjo in komercialno uporabo po vsem svetu prek osebnih računalnikov, konzol, mobilnih naprav, tabličnih računalnikov, pametnih telefonov in drugih tehnologij.

Ukrep Filmi v gibanju spodbuja in podpira širšo distribucijo novejših tujih evropskih filmov s spodbujanjem prodajnih zastopnikov in filmskih distributerjev k vlaganju v promocijo in ustrezno distribucijo nenacionalnih evropskih filmov.


Financirane bodo kampanje, ki jih usklajujejo prodajni zastopniki filmov, za vseevropsko kinematografsko in/ali spletno distribucijo upravičenih evropskih filmov.

Subscribe to Ustvarjalna Evropa