Skip to main content

Culture and Creativity

Ar “iPortunus” māksliniekiem un kultūras jomas profesionāļiem būtu jākļūst mobilākiem un viņu starptautiskās sadarbības iespējām jāpaplašinās, lai viņi varētu pāri robežām strādāt, tikties un kopīgi radīt. Līdz ar to viņi iegūst piekļuvi dažādiem tirgiem un var piesaistīt jaunu auditoriju vai sekotājus, stiprināt starptautisko sadarbību un uzlabot izredzes veidot karjeru .

Šī finansēšanas iespēja nodrošina atbalstu projektiem kultūras un radošajās nozarēs. Atbalsts var tikt sniegts plašam aktivitāšu un iniciatīvu klāstam, kā arī plašam pieteikumu iesniedzēju lokam. Atbalsts ir paredzēts projektiem, kas ietver starpvalstu sadarbību kultūras jomā un palīdz sekmēt Eiropas mākslas darbu radīšanu un mākslinieku apriti transnacionālā līmenī. Uzsvars tiek likts arī uz tādu projektu finansēšanu, kas atbalsta Eiropas kultūras un radošās nozares un palīdz tām attīstīt talantus, ieviest jauninājumus, plaukt un radīt darbavietas un izaugsmi.

Neaizsargātu grupu, piemēram, migrantu un bēgļu, atspoguļojums medijos un pamanāmība Eiropā plaši izmantotos sociālos medijos joprojām ir neliela, īpaši ņemot vērā situāciju Ukrainā. Mērķis joprojām ir noteikt veidus, kā Eiropā veicināt iekļaujošus sociālos medijus, un palīdzēt šīm grupām veidot savus vēstījumus par bēgļu un migrantu vietu un lomu Eiropas sabiedrībā un kopienās.

 

Atbalsts Eiropas filmu projektu kataloga izstrādei tiek piedāvāts ar mērķi veicināt Eiropas valstu ar zemu ražošanas kapacitāti (LCC grupa A un LCC grupa B) neatkarīgo filmu studiju konkurētspēju un stiprināt to ekonomisko nozīmi tirgū.


Atbalsts tiks sniegts neatkarīgām Eiropas filmu studijām, kas spēj izstrādāt 2 līdz 3 audiovizuālo darbu projektus spēlfilmu, animācijas un radošo dokumentālo filmu jomā.

Darbība “Eiropas filmu kopražojuma projektu izstrāde” atbalsta Eiropas filmu studiju sadarbību, izstrādājot vienu filmu kopražojuma projektu, kas paredzēts komerciālai izplatīšanai kinoteātros, pārraidei televīzijā vai piedāvāšanai digitālajās platformās vai daudzplatformu vidē šādās kategorijās: animācija, radošas dokumentālās filmas vai spēlfilmas.

Atbalsts tiks sniegts interaktīvu naratīvu darbu un prototipu izstrādei ar oriģinālu saturu un kvalitatīvu spēles pieredzi. Tie paredzēti globālai komerciālai izmantošanai datoros, konsolēs, mobilās ierīcēs, planšetdatoros, viedtālruņos un izmantojot citas tehnoloģijas.

Atbalsts Eiropas filmu projektu kataloga izstrādei veicina Eiropas neatkarīgo filmu studiju konkurētspēju un stiprina to ekonomisko nozīmi tirgū. Mērķis ir arī palielināt audiovizuālo producentu spēju izstrādāt projektus ar starptautisku izplatīšanas potenciālu Eiropā un ārpus tās, kā arī veicināt Eiropas un starptautiskos kopražojumus.

Atbalsts televīzijas un tiešsaistes saturam ir paredzēts, lai palielinātu audiovizuālo producentu spēju izstrādāt un radīt spēcīgus projektus ar ievērojamu starptautisku potenciālu, kā arī veicinātu Eiropas un starptautiskos kopražojumus televīzijas un tiešsaistes platformās.

ĀKK un ES kultūras programmas “Ceļā uz dzīvotspējīgu kultūras nozari” mērķis ir vairot kultūras un radošo nozaru potenciālu sniegt ieguldījumu Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu (jeb ĀKK valstu) sociālajā un ekonomikas attīstībā. Programma ir vērsta uz uzņēmējdarbības un kultūras inovācijas rosināšanu, jaunu darbvietu radīšanu un mākslinieku un citu kultūras profesionāļu ieņēmumu palielināšanu.

2. kopa “Kultūra, jaunrade un iekļaujoša sabiedrība” tiecas sasniegt ES mērķus un prioritātes, kas ir saistīti ar:
• demokrātiskās pārvaldības un pilsoņu līdzdalības sekmēšanu,
• kultūras mantojuma aizsardzību un popularizēšanu,
• reaģēšanu uz sociālajām, ekonomiskajām, tehnoloģiskajām un kultūras izmaiņām un to ievirzīšanu.

Priekšlikumi var attiekties uz inovatīviem pētījumiem par:
• demokrātiju un pārvaldību,
• Eiropas kultūras mantojumu un kultūras un radošajām nozarēm,
• sociālajām un ekonomiskajām izmaiņām.

Subscribe to Mākslinieciskā jaunrade