Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

2. kopa “Kultūra, jaunrade un iekļaujoša sabiedrība” tiecas sasniegt ES mērķus un prioritātes, kas ir saistīti ar:
• demokrātiskās pārvaldības un pilsoņu līdzdalības sekmēšanu,
• kultūras mantojuma aizsardzību un popularizēšanu,
• reaģēšanu uz sociālajām, ekonomiskajām, tehnoloģiskajām un kultūras izmaiņām un to ievirzīšanu.

Priekšlikumi var attiekties uz inovatīviem pētījumiem par:
• demokrātiju un pārvaldību,
• Eiropas kultūras mantojumu un kultūras un radošajām nozarēm,
• sociālajām un ekonomiskajām izmaiņām.

Šai kopai noteiktais galvenais virziens un prioritātes būs aktuāli periodā no 2021. līdz 2022. gadam, bet kopas jaunās prioritātes un mērķi tiks noteikti jaunā darba programmā un uzaicinājumos pēc 2022. gada.

Total budget
95,5 miljardi eiro
Dates
2021.–2027. gads
Grant / loan size
Skatiet uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus
Who can apply
Pieteikuma iesniedzējam jābūt izveidotam:
• Eiropas Savienības dalībvalstīs, tai skaitā to tālākajos reģionos,
• dalībvalstu aizjūras zemēs un teritorijās (AZT),
• atbalsttiesīgās trešās valstīs (valstīs, kas ir programmas “Apvārsnis Eiropa” asociētās valstis, un zemu un vidēju ienākumu valstīs).
No. of partners needed
Vismaz 3
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus
Total initiative budget
Kopas “Kultūra, jaunrade un iekļaujoša sabiedrība” 2021.–2022. gada budžets uzziņām: 424,43 miljoni eiro
Version
0.0.0
Sector count
9
Organisation count
6
Need count
7