Skip to main content

Culture and Creativity

Jde o možnosti financování projektů v oblasti kulturního a kreativního odvětví. Lze podpořit širokou škálu činností a iniciativ a široké spektrum žadatelů. Podpora se poskytuje na projekty nadnárodní kulturní spolupráce, zintenzivňující tvorbu a oběh evropských uměleckých děl a pohyb umělců na nadnárodní úrovni. Pozornost se rovněž zaměřuje na financování projektů, které podporují evropská kulturní a kreativní odvětví, tak aby se rozvíjely talenty, které přinesou inovace, prosperitu a růst a podnítí vznik nových pracovních míst.

U projektů spolupráce malého rozsahu musí mít konsorcium nejméně 3 partnery ze 3 různých způsobilých zemí. Výše grantu do 200 000 eur. Maximální míra financování z EU je stanovena na 80 %.

U projektů spolupráce středního rozsahu musí návrhy podat konsorcium nejméně 5 partnerů z 5 různých způsobilých zemí. Výše grantu do 1 milionu eur. Maximální míra financování z EU je stanovena na nejvýše 70 %.

U projektů spolupráce velkého rozsahu musí návrhy podat konsorcium nejméně 10 partnerů z 10 různých způsobilých zemí. Výše grantu do 2 milionů eur. Maximální míra financování z EU je stanovena na 60 %.

Total budget
2,44 miliardy eur
Dates
2021–2027
Grant / loan size
200 000 až 2 miliony eur
Who can apply
Žadatelé musí být zákonně usazeni a oficiálně registrováni v zemi, která se účastní programu Kreativní Evropa. Jednotlivci nejsou způsobilí, pokud nejsou osobami samostatně výdělečně činnými (např. živnostníci). Organizace, která projekt koordinuje, musí být právně založena nejméně dva roky před uplynutím lhůty pro podání žádostí.
No. of partners needed
3 až 10 nebo více v závislosti na rozsahu projektu
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Výzvy k předkládání návrhů
Total initiative budget
Rozpočet evropského projektu spolupráce – výzva 2021: 60,9 milionu eur. Předběžně se předpokládá, že projekty malého rozsahu budou představovat 35 % celkového rozpočtu
Version
0.0.0
Sector count
9
Organisation count
6
Need count
8