Skip to main content

Culture and Creativity

Via denne finansieringsmulighed støttes projekter inden for de kulturelle og kreative sektorer. En bred vifte af aktiviteter og initiativer og af ansøgere kan modtage støtte. Der ydes støtte til projekter, der indebærer tværnationalt kulturelt samarbejde, og som bidrager til at styrke skabelsen og udbredelsen af europæiske kunstværker og kunstnere på tværs af grænserne. Der er også fokus på at finansiere projekter, der støtter de europæiske kulturelle og kreative sektorer og opdyrker talenter med henblik på innovation, fremgang, jobskabelse og vækst.

Samarbejdsprojekter i mindre målestok skal drives af et konsortium med mindst 3 partnere fra 3 forskellige støtteberettigede lande. Tilskud på op til 200 000 euro. EU-finansieringen kan højst udgøre 80 %.

Samarbejdsprojekter i mellemstor målestok skal drives af et konsortium med mindst 5 partnere fra 5 forskellige støtteberettigede lande. Tilskud på op til 1 mio. euro. EU-finansieringen kan højst udgøre 70 %.

Samarbejdsprojekter i stor målestok skal drives af et konsortium med mindst 10 partnere fra 10 forskellige støtteberettigede lande. Tilskud på op til 2 mio. euro. EU-finansieringen kan højst udgøre 60 %.

Total budget
2,44 mia. euro
Dates
2021-2027
Grant / loan size
Mellem 200 000 og 2 mio. euro
Who can apply
Ansøgerne skal være lovligt etableret og officielt registreret i et land, der deltager i programmet Et Kreativt Europa. Enkeltpersoner er ikke støtteberettigede, med mindre de er selvstændige erhvervsdrivende (f.eks. eneforhandlere). Den organisation, der koordinerer projektet, skal have været lovligt etableret i mindst 2 år forud for tidsfristen for indsendelse af ansøgninger.
No. of partners needed
3 til 10 eller derover, afhængigt af projektets størrelse
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Indkaldelser af forslag
Total initiative budget
Budget for europæiske samarbejdsprojekter – forslagsindkaldelse 2021: 60,9 mio. euro. Projekter i mindre målestok skal repræsentere 35 % af det samlede budget
Version
0.0.0
Sector count
9
Organisation count
6
Need count
8