Skip to main content

Culture and Creativity

iPortunus blev oprettet for at udvide mulighederne for udlandsophold og styrke det internationale samarbejde, der giver kunstnere og kulturarbejdere mulighed for at arbejde, optræde og samproducere på tværs af lande, give dem adgang til forskellige markeder, hjælpe dem med at tiltrække nye publikumsgrupper eller fans, styrke det internationale samarbejde og åbne nye karriereperspektiver.

Projekterne skal fremme udlandsophold for:

  • Lærende: elever, studerende, praktikanter, lærlinge, unge samt voksne studerende
  • Medarbejdere: professorer, undervisere, ungdomsarbejdere og personer, der arbejder i uddannelses- og ungdomsorganisationer

Projekterne har primært til formål at understøtte de studerende i at danne holdninger og tilegne sig viden og færdigheder, bl.a. sprogkundskaber.

Under denne finansieringsmulighed støttes samarbejdsprojekter i mindre målestok i forskellige sektorer. Ved forslagsindkaldelsen for 2021 rettet mod bog- og forlagsbranchen var målet med foranstaltningen for eksempel at støtte fagfolk inden for bogbranchen i at sælge rettigheder til oversættelse eller bearbejdning af værker for at øge udbredelsen både i og uden for Europa af europæiske litterære værker, især værker skrevet på mindre udbredte sprog.

Under denne finansieringsmulighed støttes samarbejdsprojekter i mindre, mellemstor og stor målestok i forskellige sektorer. Ved forslagsindkaldelsen for 2021 rettet mod kulturarvssektoren var målet med foranstaltningen for eksempel at støtte fagfolk inden for kulturarv i en række forskellige aktiviteter.

Under denne finansieringsmulighed støttes samarbejdsprojekter i mindre, mellemstor og stor målestok i forskellige sektorer. Ved forslagsindkaldelsen for 2021 rettet mod musiksektoren var målet med foranstaltningen for eksempel at støtte fagfolk i musikbranchen i en række forskellige aktiviteter. Det var aktiviteter såsom musikskabelse, reklame, distribution og indtjening i lyset af de nye digitale, juridiske og tekniske tendenser, der følger af innovation i sektoren og nye forretningsmodeller, eksport af musik til lande uden for EU og distribution af musik på tværs af landegrænser i EU.

Under denne finansieringsmulighed støttes samarbejdsprojekter i mindre, mellemstor og stor målestok i forskellige sektorer. Ved forslagsindkaldelsen for 2021 rettet mod arkitektursektoren var målet med foranstaltningen for eksempel at støtte europæiske arkitekter i en række forskellige aktiviteter.

Via denne finansieringsmulighed støttes projekter inden for de kulturelle og kreative sektorer. En bred vifte af aktiviteter og initiativer og af ansøgere kan modtage støtte. Der ydes støtte til projekter, der indebærer tværnationalt kulturelt samarbejde, og som bidrager til at styrke skabelsen og udbredelsen af europæiske kunstværker og kunstnere på tværs af grænserne. Der er også fokus på at finansiere projekter, der støtter de europæiske kulturelle og kreative sektorer og opdyrker talenter med henblik på innovation, fremgang, jobskabelse og vækst.

Hovedpræmissen bag denne indkaldelse er, at kunst og digitalisering i fællesskab kan bidrage til at ændre vores erhvervsmæssige, samfundsmæssige og personlige tilgang til vandforvaltning og bidrage til en anderledes kommunikation om vand, der kan øge offentlighedens bevidsthed om betydningen af vand. En måde at gøre det på kan være at anvende kunst og digital teknologi til at styrke menneskers følelsesmæssige forbindelse til vand.

Formålet med den forberedende foranstaltning "Skrivning på europæisk vis" er at hjælpe den europæiske AV-industri med at udvikle ekspertise i at skabe og skrive dramaindhold af høj kvalitet og fremme innovativ historiefortælling. Den sigter på at fremme skrivning i fællesskab og dermed også udvide erfaringen blandt kreative talenter, der arbejder med fiktionsserier.

FARNET er en sammenslutning af personer, som implementerer lokaludvikling styret af lokalsamfundet (CLLD) under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF). Dette fællesskab samler lokale fiskeriaktionsgrupper (FLAG'er), forvaltningsmyndigheder, borgere og eksperter fra hele EU med det formål at arbejde med bæredygtig udvikling af fiskeri og kystområder. Tidligere har initiativet ofte støttet projekter vedrørende kunst og håndværk samt kulturarv.

Subscribe to Mobilitet og ophold på kunst- og kulturområdet