Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

iPortunus blev oprettet for at udvide mulighederne for udlandsophold og styrke det internationale samarbejde, der giver kunstnere og kulturarbejdere mulighed for at arbejde, optræde og samproducere på tværs af lande, give dem adgang til forskellige markeder, hjælpe dem med at tiltrække nye publikumsgrupper eller fans, styrke det internationale samarbejde og åbne nye karriereperspektiver. Den nye mobilitetsordning giver flere tusinde kunstnere, skabere og kulturarbejdere fra hele Europa mulighed for at tilbringe korte eller lange perioder i udlandet for at fremme faglig udvikling og internationalt samarbejde og for at samproducere eller i fællesskab skabe eller præsentere værkerne for nye målgrupper. Inspiration kan hentes i databasen over transkunstnere (Transartists), hvor værtsorganisationer, der tidligere har modtaget iPortunus-støttemodtagere, er fremhævet.

Total budget
2,44 mia. til programmet Et Kreativt Europa
Dates
2021-2027
Grant / loan size
ikke relevant
Who can apply
Kun forslag, der opfylder følgende betingelser, vil blive betragtet som støtteberettigede: • kunstnere, skabere og kulturarbejdere, der arbejder i andre kulturelle sektorer end audiovisuelle • værter såsom organisationer, NGO'er, institutioner, museer osv. (private eller offentlige), der arbejder inden for alle kulturelle sektorer undtagen det audiovisuelle område • i velbegrundede tilfælde kan veletablerede kunstnere, undervisere eller anerkendte kulturelle erhverv også fungere som vært • ansøgere og værtsorganisationer skal være baseret i et af de lande, der deltager i programmet Et Kreativt Europa.
No. of partners needed
ikke relevant
Name of the programme or initiative
Who is in charge?
Type of support
How to access
Indkaldelser af forslag
Total initiative budget
ikke relevant
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
6
Need count
5