Skip to main content

Culture and Creativity

iPortunus a fost creat pentru a extinde oportunitățile de mobilitate și pentru a stimula colaborările internaționale, permițându-le artiștilor și profesioniștilor din domeniul culturii să lucreze, să joace și să coproducă în mai multe țări, oferindu-le acces la diverse piețe, ajutându-i să atragă noi categorii de public sau noi abonați, consolidându-le colaborările internaționale și deschizându-le perspective de carieră.

Proiectele promovează activități de mobilitate pentru:

  • Cursanți: elevi, studenți, stagiari, ucenici, tineri și adulți
  • Personal: cadre didactice, formatori, animatori de tineret și persoane care lucrează în organizații active în domeniile educației, formării și tineretului

Proiectele vizează în principal sprijinirea cursanților în dobândirea de cunoștințe, competențe și atitudini, inclusiv competențe lingvistice.

Această oportunitate de finanțare sprijină proiecte de cooperare la scară mică în diferite sectoare. De exemplu, în cazul cererilor de propuneri din 2021 pentru sectorul cărților și al publicațiilor, această acțiune și-a propus să îi ajute pe profesioniștii din sectorul cărților să vândă drepturile de traducere sau de adaptare pentru a spori circulația operelor literare europene, în special a celor scrise în limbi mai puțin utilizate, în Europa și nu numai.

Această oportunitate de finanțare sprijină proiecte de cooperare la scară mică, medie și largă în diferite sectoare. De exemplu, în cazul cererilor din 2021 pentru sectorul patrimoniului cultural, această acțiune a vizat sprijinirea profesioniștilor din domeniu printr-o serie de activități.

Această oportunitate de finanțare sprijină proiecte de cooperare la scară mică, medie și largă în diferite sectoare. De exemplu, în cazul cererilor din 2021 pentru sectorul muzicii, această acțiune a vizat sprijinirea profesioniștilor implicați în diverse activități. Printre acestea s-au numărat creația muzicală, promovarea și distribuirea muzicii și generarea de venituri, răspunsul la noile tendințe digitale, juridice și tehnice determinate de inovațiile din sector și de noile modele de afaceri, exportul de muzică în afara UE și distribuirea muzicii dincolo de frontierele europene.

Această oportunitate de finanțare sprijină proiecte de cooperare la scară mică, medie și largă în diferite sectoare. De exemplu, în cazul cererilor din 2021 pentru sectorul arhitecturii, această acțiune a vizat sprijinirea arhitecților europeni printr-o serie de activități.

Această oportunitate de finanțare sprijină proiecte din sectoarele culturale și creative. Pot beneficia de sprijin numeroase activități și inițiative, precum și o gamă largă de solicitanți. Sprijinul se acordă proiectelor care se bazează pe cooperarea culturală transnațională și contribuie la consolidarea creării și circulației operelor de artă și a mobilității artiștilor europeni la nivel transnațional.

Principala premisă a acestei cereri este aceea că o abordare a tehnologiilor digitale în combinație cu arta va permite o schimbare, la nivel comercial, individual, dar și la nivelul societății, a mentalităților noastre cu privire la gospodărirea apelor și va contribui la un mod diferit de comunicare referitor la apă în scopul de a sensibiliza opinia publică față de importanța apei, de exemplu prin utilizarea artei și a tehnologiei digitale ca mijloace pentru consolidarea legăturile emoționale dintre oameni și apă.

Scopul acțiunii pregătitoare „Scrierea de scenarii europene” este să ajute industria audiovizuală europeană să dezvolte excelența în crearea și redactarea de conținuturi de ficțiune de înaltă calitate și să promoveze narațiuni inovatoare. Acțiunea își propune să încurajeze practicile de redactare în comun, extinzând astfel experiența talentelor creative care lucrează la serialele de ficțiune.

FARNET reunește persoanele care implementează dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC), în baza Fondului european pentru afaceri maritime și pescuit (FEPAM). Din această comunitate fac parte grupuri de acțiune locală în domeniul pescuitului (GALP), autorități de management, cetățeni și experți din întreaga UE, care depun eforturi pentru dezvoltarea zonelor de coastă și de pescuit. În trecut, această inițiativă a susținut adesea proiecte din domeniul artei și meșteșugurilor, precum și proiecte legate de patrimoniul cultural.

Subscribe to Rezidență și mobilitate artistică și culturală