Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Fondul social european Plus (FSE+) este principalul instrument de care dispune Uniunea Europeană pentru a investi în oameni.

Dotat cu un buget de aproape 99,3 miliarde EUR pentru perioada 2021-2027, FSE+ va continua să aducă o contribuție importantă la politicile UE în domeniul social, al ocupării forței de muncă, al educației și al competențelor, inclusiv la reformele structurale din aceste domenii.

Fondul va fi, de asemenea, una din pietrele de temelie ale redresării socioeconomice a UE în urma pandemiei provocate de coronavirus. Pandemia a anulat progresele realizate în materie de participare la piața forței de muncă, a pus o mare presiune pe sistemele educaționale și de sănătate și a accentuat inegalitățile. FSE+ va fi unul din principalele instrumente pe care UE le va folosi pentru a ajuta statele membre să depășească aceste probleme.

Vor fi prioritare:

  • Sprijinirea tinerilor în vederea găsirii unei calificări, a unui loc de muncă de bună calitate și a îmbunătățirii educației și formării lor
  • Ajutorarea copiilor aflați în dificultate
  • Recalificarea și perfecționarea persoanelor pentru tranziția către o economie verde și digitală
  • Consolidarea capacităților pentru partenerii sociali și organizațiile societății civile
  • Cooperarea transnațională pentru promovarea inovării sociale în întreaga UE
  • Sprijinirea directă a inovării sociale prin componenta „Ocuparea forței de muncă și inovare socială” (EaSI)
  • În cadrul politicii de coeziune, FSE+ își va continua, de asemenea, misiunea de a sprijini coeziunea economică, teritorială și socială în UE, reducând disparitățile dintre statele membre și regiuni.

FSE+ este o combinație de patru fonduri

FSE+ reunește patru instrumente de finanțare care erau separate în perioada de programare 2014-2020: Fondul social european (FSE), Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD), Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și Programul european pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI).

Cum va funcționa FSE+

FSE+ va acorda sprijin prin:

Total budget
99,3 miliarde EUR
Dates
2021 - 2027
Grant / loan size
În funcție de domeniul de aplicare al investiției
Who can apply
Pentru investițiile implementate de statele membre în parteneriat cu Comisia Europeană, consultați site-ul FSE+ din țara dumneavoastră.
Pentru a solicita granturi EaSI, persoanele fizice și organizațiile trebuie să provină fie din UE, fie din țări din afara UE care au încheiat un acord de participare la EaSI. De asemenea, pot participa organizații internaționale și entități juridice înființate în temeiul dreptului Uniunii.
No. of partners needed
Consultați cererile de propuneri și procedurile de ofertare
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Cereri de propuneri și proceduri de ofertare
More info on the programme
Total initiative budget
Bugetul total al programului pentru 2021-2027: 99,26 miliarde EUR; bugetul pentru perioada 2014-2020: 127,8 miliarde EUR; suplimentare REACT-EU (până în 2023): 50,6 miliarde EUR
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
6
Need count
12