Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Proiectele promovează activități de mobilitate pentru:

  • Cursanți: elevi, studenți, stagiari, ucenici, tineri și adulți
  • Personal: cadre didactice, formatori, animatori de tineret și persoane care lucrează în organizații active în domeniile educației, formării și tineretului

Proiectele vizează în principal sprijinirea cursanților în dobândirea de cunoștințe, competențe și atitudini, inclusiv competențe lingvistice.

Sprijinul va îmbunătăți dezvoltarea personală, socială, educațională și profesională a participanților. El va spori capacitatea lor de inserție profesională și va îmbunătăți perspectivele de carieră pe piața forței de muncă.

Ghidul programului este disponibil aici.

Total budget
28,4 miliarde EUR
Dates
2021 - 2027
Grant / loan size
Consultați cererile de propuneri
Who can apply
Organizații active în domeniile educației, formării și tineretului.

Activitățile de mobilitate implică minimum două organizații participante (cel puțin o organizație de trimitere și o organizație-gazdă) din țări diferite.

Solicitanții trebuie să fie stabiliți într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați ghidul programului.
No. of partners needed
În funcție de acțiunea specifică
Name of the programme or initiative
Who is in charge?
Type of support
How to access
Cereri de propuneri
Total initiative budget
Acțiunea-cheie 1, bugetul pe 2021 pentru proiectele de mobilitate, cu titlu de referință: 1,363 miliarde EUR
Version
0.0.0
Sector count
10
Organisation count
5
Need count
6