Skip to main content

Culture and Creativity

Az i-Portunus azért jött létre, hogy bővítse a mobilitási lehetőségeket és előmozdítsa a nemzetközi együttműködéseket, lehetővé téve ezáltal a művészek és a kulturális szakemberek számára, hogy országokon átívelően dolgozzanak, adjanak elő és hozzanak létre közös alkotásokat. Ezáltal különböző piacokhoz férhetnek hozzá, új közönségeket vagy követőket nyerhetnek meg maguknak, megerősödhetnek a nemzetközi együttműködések, amelyekben részt vesznek, és több karrierlehetőség nyílik meg előttük.

A projektek az alábbi célcsoportokba tartozó személyek mobilitásával kapcsolatos tevékenységek előmozdítását célozzák:

  • tanulók: kisdiákok, diákok, hallgatók, gyakornokok, tanulószerződéses tanulók, fiatalok, felnőtt tanulók;
  • munkavállalók: tanárok, tanítók, oktatók, ifjúságsegítők, valamint az oktatás, képzés és ifjúságügy területén tevékenykedő szervezeteknél dolgozó személyek.

A projektek fő célja a tanulók támogatása az ismeretek, készségek és közelítésmódok elsajátításában, ideértve a nyelvi készségeket is.

Ez a finanszírozási lehetőség különböző ágazatok kisléptékű együttműködési projektjeit támogatja. Például a könyv- és kiadói ágazat 2021. évi pályázati felhívásai esetében ez a fellépés arra irányult, hogy támogassa a könyvágazat szakembereit a fordítási vagy adaptációs jogok értékesítésében az európai irodalmi művek – és különösen a kevésbé használt nyelveken írott művek – Európán belüli és kívüli forgalmának növelése érdekében.

Ez a finanszírozási lehetőség a különböző ágazatok közötti, kis-, közepes és nagyléptékű együttműködési projekteket támogatja. Például a kulturális örökség ágazata esetében a 2021-es pályázati felhívások olyan fellépésekre irányultak, amelyek számos tevékenységi területen nyújtottak támogatást a kulturális örökséggel foglalkozó szakemberek számára.

Ez a finanszírozási lehetőség különböző ágazatok kis-, közepes és nagyléptékű együttműködési projektjeit támogatja. Például a zenei ágazat esetében a 2021-es felhívásokra különböző területeken tevékenykedő zenei szakemberek pályázhattak. Ezek közé a tevékenységi területek közé tartozott a zeneszerzés, a zene promóciója, terjesztése és a jövedelemteremtés, az ágazaton belüli innovációból és az új üzleti modellekből eredő új digitális, jogi és technikai tendenciák kiaknázása, továbbá a zene EU-n kívülre irányuló exportja és EU-n belüli terjesztése.

Ez a finanszírozási lehetőség a különböző ágazatok közötti kis-, közepes és nagyléptékű együttműködési projekteket támogatja. Például az építészeti ágazat esetében a 2021-es felhívásokra a különböző területeken tevékenykedő európai építészek pályázhattak.

Ez a finanszírozási lehetőség a kulturális és kreatív ágazatokban megvalósuló projekteket támogatja. Számos tevékenység és kezdeményezés, valamint a pályázók széles köre támogatható. Olyan projektek részesülnek támogatásban, amelyek előmozdítják a transznacionális kulturális együttműködést, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a művészek különböző országokban végezhessék alkotói tevékenységüket, az európai műalkotások pedig könnyebben terjeszthetők legyenek az országhatárokon túl is.

A pályázati felhívás fő alapfeltevése, hogy a digitális technológián és a művészeteken alapuló közös megközelítés üzleti, társadalmi és egyéni szinten egyaránt elősegíti a vízgazdálkodással kapcsolatos gondolkodásmódunk megváltoztatását. Emellett hozzájárul ahhoz, hogy másképp kommunikáljunk a vízről annak érdekében, hogy felhívjuk a közvélemény figyelmét a víz fontosságára például azáltal, hogy a művészet és a digitális technológia révén megerősítjük az emberek és a víz közötti érzelmi kapcsolatot.

A „Writing European” előkészítő intézkedés célja egyrészt az, hogy segítse az európai audiovizuális ágazatot abban, hogy kiválóvá váljon a magas minőségű drámatartalmak létrehozása és írása terén, másrészt az, hogy előmozdítsa az innovatív történetmesélést. Célja a közös írói gyakorlatok előmozdítása, ezáltal a fikciós sorozatokon dolgozó kreatív tehetségek tapasztalatainak bővítése.

A FARNET az Európai Tengerügyi és Halászati Alap keretén belül működő közösségvezérelt helyi fejlesztést végrehajtó személyek közössége. A közösség összefogja a helyi halászati akciócsoportokat, az irányító hatóságokat, valamint az uniós polgárokat és szakértőket annak érdekében, hogy közösen a halászat és a tengerparti övezet fenntartható fejlődésén munkálkodjanak. Ez a kezdeményezés korábban gyakran támogatta az iparművészethez és a kézművességhez, valamint a kulturális örökséghez kapcsolódó projekteket.

Subscribe to Művészeti és kulturális mobilitás és rezidensprogramok