Skip to main content

Culture and Creativity

Celem jest pomoc w szerszej międzynarodowej dystrybucji najnowszych filmów europejskich. W tym celu europejscy agenci sprzedaży, w oparciu o swoje wyniki na rynku, otrzymują środki finansowe, które mogą przeznaczyć na zakup, promocję i dystrybucję (w tym online) nowych zagranicznych filmów europejskich.

Finansowane działania składają się z dwóch etapów.

Celem tej inicjatywy wspierającej rozwój pakietów projektów jest zwiększenie konkurencyjności europejskich niezależnych producentów oraz zwiększenie ich znaczenia na rynku. Celem jest również pomoc producentom audiowizualnym w opracowywaniu projektów mających potencjał dystrybucji w Europie i poza nią, oraz ułatwienie koprodukcji europejskich i międzynarodowych.

Celem jest wspieranie inicjatyw promujących budowanie i zaangażowanie grona odbiorców, w tym działań w zakresie edukacji filmowej, skierowanych w szczególności do młodych widzów.


Projekty muszą być realizowane w ramach współpracy ogólnoeuropejskiej, być innowacyjne i wykorzystywać nowe narzędzia cyfrowe mające na celu:

Celem działania w zakresie innowacyjnych narzędzi i modeli biznesowych jest zwiększenie konkurencyjności, skalowalności i zrównoważonego charakteru podmiotów europejskich, poprawa widoczności i dostępności utworów europejskich oraz zwiększenie liczby odbiorców w środowisku cyfrowym.

Wsparcie ma pomóc producentom audiowizualnym w tworzeniu i produkowaniu projektów o dużym potencjale obiegu w Europie i poza jej granicami. Powinno także ułatwić tworzenie europejskich i międzynarodowych koprodukcji w sektorze telewizyjnym i internetowym.

Celem „Laboratorium innowacji w sektorze kreatywnym” jest zachęcanie podmiotów z wszystkich sektorów kultury i sektorów kreatywnych do projektowania i testowania nowatorskich rozwiązań cyfrowych, które w perspektywie długoterminowej będą wywierać pozytywny wpływ na wiele różnych sektorów kultury i sektorów kreatywnych.

Subscribe to Kreatywna Europa