Skip to main content

Culture and Creativity

Bij deze oproep gaat het om transnationale uitdagingen en kansen voor de media.

De oproep zal de bredere Europese nieuwsmediasector helpen duurzamer en veerkrachtiger te worden en zo bijdragen tot betrouwbare berichtgeving, de ontwikkeling van vaardigheden en de werkgelegenheid voor professionals in de nieuwsmedia en journalisten, met name door de samenwerking in de mediasector te ondersteunen. Er zal steun voor horizontale acties worden verleend die de structurele en technologische veranderingen waarmee de mediasector wordt geconfronteerd, aan de orde stellen en hoogwaardige productienormen en bedrijfsmodellen in de mediasector ondersteunen door samenwerking, digitale vaardigheden en grensoverschrijdende en/of collaboratieve journalistiek te bevorderen. 

De volgende resultaten worden verwacht:

  • meer innovatie en creativiteit in het kader van bedrijfsmodellen, journalistieke productieprocessen en distributieprocessen
  • meer belangstelling van verschillende sociale groepen, taalgroepen en leeftijdsgroepen voor journalistiek
  • meer levensvatbare professioneel geproduceerde journalistieke inhoud
  • intensievere samenwerking in de mediasector
  • sectorbrede netwerken voor de uitwisseling van beste praktijken tussen professionals in de nieuwsmedia
  • kennishubs voor subsectoren rond technische formaten (geschreven/online pers, radio/podcasts, tv enz.) en/of journalistieke genres (datajournalistiek, algemene onderwerpen, gespecialiseerde journalistiek enz.)
  • nieuwe en aangescherpte beroepsvaardigheden voor journalisten en mediaprofessionals
Total budget
2,44 miljard euro
Dates
2021-2027
Grant / loan size
Tot 2 miljoen euro per project
Who can apply
De actie staat open voor maatschappelijke organisaties die actief zijn in de nieuwsmediasector (mediaverenigingen, ngo’s, journalistieke fondsen en opleidingsorganisaties die zich richten op mediaprofessionals, enzovoort). Deze organisaties moeten steun door derden kunnen organiseren ten behoeve van nieuwskanalen, -organisaties en -journalisten op een manier die het pluralistische medialandschap in de hele Unie versterkt. Consortia zijn toegestaan.

De aanvrager moet aan alle volgende voorwaarden voldoen (als het voorstel door een consortium wordt ingediend, moet ten minste één partner aan de volgende voorwaarden voldoen):

a. beschikken over recente aantoonbare ervaring met de uitvoering van mediagerelateerde activiteiten;
b. beschikken over recente aantoonbare ervaring op het gebied van de toekenning en het beheer van subsidies/of fondsen, met name in de mediasector.

Consortia kunnen onder meer bestaan uit non-profit-, publieke en particuliere mediakanalen (geschreven/online pers, radio/podcasts, tv enz.) en andere organisaties die zich richten op nieuwsmedia (mediaverenigingen, ngo’s, journalistieke fondsen en opleidingsorganisaties die zich richten op mediaprofessionals, enz.).
No. of partners needed
Ten minste twee
Sector
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Oproepen tot het indienen van voorstellen
Total initiative budget
5 miljoen euro
Version
0.0.0
Sector count
1
Organisation count
3
Need count
6