Skip to main content

Culture and Creativity

Den här ansökningsomgången gäller mediernas utmaningar och möjligheter över gränserna.

Syftet är att hjälpa europeiska nyhetsmedier att bli mer hållbara och motståndskraftiga och på så sätt bidra till tillförlitlig rapportering, kompetensutveckling och jobb för journalister och andra som arbetar med nyhetsmedier, särskilt genom att stödja mediesamarbete. Stödet går till övergripande åtgärder som ska hjälpa medierna att göra nödvändiga strukturella och tekniska förändringar och införa höga standarder för medieproduktion och affärsmodeller genom att främja samarbete, digitala färdigheter och samarbetsinriktad journalistik, även över landsgränserna. 

Förväntade resultat:

  • Ökad innovation och kreativitet när det gäller affärsmodeller, produktion och distribution
  • Ökat intresse för journalistik bland olika samhälls-, språk- och åldersgrupper
  • Ökad lönsamhet för professionellt producerat journalistiskt innehåll
  • Ökat mediesamarbete
  • Sektorsomfattande nätverk för utbyte av bästa praxis bland yrkesverksamma inom nyhetsmedier
  • Kunskapsnav för olika tekniska format (t.ex. skriftlig press/nätpress, radio/poddar och tv) och/eller journalistiska genrer (t.ex. datajournalistik, allmänna ämnen och specialiserad journalistik)
  • Kompetensutveckling bland journalister och andra mediearbetare
Total budget
2,44 miljarder euro
Dates
2021–2027
Grant / loan size
Upp till 2 miljoner euro per projekt
Who can apply
Åtgärden är öppen för civilsamhällesorganisationer inom nyhetsmediesektorn (bland annat medieföreningar, icke-statliga organisationer, journalistfonder och utbildningsorganisationer som vänder sig till mediearbetare). Organisationerna ska kunna upprätta stödsystem för nyhetsmediekanaler, organisationer och journalister som främjar ett pluralistiskt medielandskap i hela EU. Konsortier tillåts.

De sökande måste uppfylla samtliga följande villkor (om förslaget lämnas in av ett konsortium ska minst en partner uppfylla dem):

1. Ha färsk dokumenterad erfarenhet av att genomföra medierelaterad verksamhet.
2. Ha färsk dokumenterad erfarenhet av att bevilja och förvalta bidrag eller medel, särskilt inom mediesektorn.

Konsortierna kan omfatta icke-vinstdrivande, offentliga och privata mediekanaler (t.ex. skriftlig press/nätpress, radio/poddar och tv) och andra organisationer inom nyhetsmedier (bland annat medieföreningar, icke-statliga organisationer, journalistfonder och utbildningsorganisationer som vänder sig till mediearbetare).
No. of partners needed
Minst två
Sector
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Ansökningsomgångar
Total initiative budget
5 miljoner euro
Version
0.0.0
Sector count
1
Organisation count
3
Need count
6