Skip to main content

Culture and Creativity

Tato výzva se bude zabývat mediálními výzvami a příležitostmi nadnárodní povahy.

Napomůže tomu, aby širší odvětví evropských zpravodajských médií získalo větší udržitelnost a odolnost, což podpoří důvěryhodnou zpravodajskou žurnalistiku a rozvoj dovedností a zaměstnanosti pracovníků zpravodajských médií a novinářů, a to zejména podporou mediální spolupráce. V rámci tohoto tématu se budou financovat průřezová opatření, která se zabývají strukturálními a technologickými změnami, s nimiž se mediální odvětví potýká, a podporují standard vysoké kvality a obchodní modely mediální produkce prostřednictvím lepší spolupráce, digitálních dovedností, přeshraniční žurnalistiky a/nebo žurnalistiky založené na spolupráci. 

Výzva by měla přinést tyto výsledky:

  • větší inovativnost a kreativitu v obchodních modelech, novinářských výrobních procesech a distribučních procesech
  • zvýšený zájem o žurnalistiku mezi různými sociálními, jazykovými a věkovými skupinami
  • větší životaschopnost profesionálně vyráběného novinářského obsahu
  • intenzivnější spolupráci mezi sdělovacími prostředky
  • celoodvětvové sítě pro výměnu osvědčených postupů mezi odborníky v oblasti zpravodajských médií
  • znalostní centra pro pododvětví jednotlivých technických formátů (tisk v klasické/online podobě, rozhlas/podcasty, televize atd.) a/nebo žurnalistických žánrů (datová žurnalistika, obecná témata, specializovaná žurnalistika atd.)
  • získávání a zlepšování odborných dovedností novinářů a pracovníků v oblasti mediálního podnikání
Total budget
2,44 miliardy eur
Dates
2021–2027
Grant / loan size
až 2 miliony eur na projekt
Who can apply
Akce se mohou účastnit organizace občanské společnosti, které působí v odvětví zpravodajských médií (včetně mediálních sdružení, nevládních organizací, novinářských fondů a vzdělávacích organizací zaměřených na pracovníky sdělovacích prostředků atd.). Tyto organizace by měly být schopny vytvořit režimy podpory třetích stran zaměřené na zpravodajské sdělovací prostředky, organizace a novináře, a to způsobem, který posílí pluralitní mediální prostředí v celé Unii. Konsorcia jsou povolena.

Žadatel musí splňovat všechny tyto podmínky (pokud návrh předkládá konsorcium, měl by tyto podmínky splňovat alespoň jeden partner):

a) mít prokazatelné zkušenosti z nedávné doby s uskutečňováním aktivit souvisejících se sdělovacími prostředky,
b) mít prokazatelné zkušenosti z nedávné doby s udělováním a správou grantů nebo fondů, zejména v odvětví sdělovacích prostředků.

Konsorcia mohou zahrnovat neziskové, veřejnoprávní a soukromé sdělovací prostředky (včetně tisku v klasické/online podobě, rozhlasu/podcastů, televize atd.) a další organizace zaměřené na sdělovací prostředky (včetně mediálních sdružení, nevládních organizací, novinářských fondů a vzdělávacích organizací zaměřených na pracovníky sdělovacích prostředků atd.)..
No. of partners needed
nejméně 2
Sector
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Výzvy k podávání návrhů
Total initiative budget
5 milionů eur
Version
0.0.0
Sector count
1
Organisation count
3
Need count
6