Skip to main content

Culture and Creativity

Startup Europe is een initiatief dat hightech starters, doorgroeiers, investeerders, acceleratoren, bedrijfsnetwerken, universiteiten en de media met elkaar verbindt om de groei van de Europese start-upsector te versnellen. Het initiatief wordt ondersteund door een portfolio van door de EU gefinancierde projecten en beleidsmaatregelen.

Het WORTH-partnerschapsproject ondersteunt kmo’s in de creatieve sector die transnationaal samenwerken aan de ontwikkeling van innovatieve, ontwerpgestuurde producten door uitwisselingen en partnerschappen tussen creatievelingen, ontwerpers, fabrikanten, ambachtslieden en technologiebedrijven te stimuleren. Het project gaat uit van kernbeginselen zoals de kwaliteit van de ervaring, onder meer stijl en esthetiek, gezonde en veilige leefomgevingen, duurzaamheid en circulariteit, evenals inclusie, toegankelijkheid en betaalbaarheid.

De projecten bevorderen mobiliteitsactiviteiten voor:

  • lerenden: scholieren, studenten, stagiairs, leerlingen, jongeren en volwassen lerenden;
  • personeel: professoren, leerkrachten, opleiders, jeugdwerkers en personeel van organisaties die actief zijn op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken.

De projecten willen lerenden vooral helpen kennis, vaardigheden (met inbegrip van taalvaardigheden) en attitudes te verwerven.

Erasmus voor jonge ondernemers is een grensoverschrijdend uitwisselingsprogramma dat beginnende jonge ondernemers in staat stelt te werken met en te leren van meer ervaren ondernemers die kleine ondernemingen in andere landen leiden.

Met deze financieringsmogelijkheid worden kleinschalige samenwerkingsprojecten in verschillende sectoren ondersteund. Voor de oproepen van 2021 voor de boeken- en uitgeverijsector was deze actie bijvoorbeeld gericht op de ondersteuning van professionals uit de boekensector bij de verkoop van vertaal- of bewerkingsrechten om de circulatie van Europese literaire werken, en met name van werken die in minder gebruikte talen zijn geschreven, in Europa en daarbuiten te bevorderen.

Met deze financieringsmogelijkheid worden kleinschalige, middelgrote en grote samenwerkingsprojecten in verschillende sectoren ondersteund. Voor de oproepen van 2021 voor de sector cultureel erfgoed was deze actie bijvoorbeeld gericht op ondersteuning van professionals op het gebied van cultureel erfgoed bij een reeks activiteiten.

Met deze financieringsmogelijkheid worden kleinschalige, middelgrote en grote samenwerkingsprojecten in verschillende sectoren ondersteund. Voor de oproepen van 2021 voor de muzieksector was deze actie bijvoorbeeld gericht op ondersteuning van muziekprofessionals bij een reeks activiteiten.

Met deze financieringsmogelijkheid worden kleinschalige, middelgrote en grote samenwerkingsprojecten in verschillende sectoren ondersteund. Voor de oproepen van 2021 voor de architectuursector was deze actie bijvoorbeeld gericht op ondersteuning van Europese architecten bij een reeks activiteiten.

Met deze financieringsmogelijkheid worden projecten in de culturele en creatieve sectoren ondersteund. Daarbij kunnen een brede reeks activiteiten en initiatieven en een breed scala aan aanvragers worden gesteund. De steun is bedoeld voor projecten die een transnationale culturele samenwerking omvatten en bijdragen aan de creatie en verspreiding van Europese kunstwerken en kunstenaars over grenzen heen.

Aangezien de Europese mediasector moeite heeft om het Europese publiek toegankelijke, pluralistische en innovatieve inhoud te bieden, wordt in deze oproep voorgesteld steun te verlenen aan Europese mediahubs die pluralistisch nieuws en feitelijke inhoud produceren en verspreiden in heel Europa.
De oproep richt zich onder meer tot nieuwsmediaorganisaties en andere organisaties in de mediasector die mediahubs beheren of bereid zijn mediahubs op te zetten (bv. fysieke of virtuele nieuwsredacties).

Subscribe to Ontwikkeling van zakelijke & managementvaardigheden