Skip to main content

Culture and Creativity

A Startup Europe kezdeményezés a csúcstechnológiát alkalmazó induló innovatív vállalkozásokat, a növekvő innovatív vállalkozásokat, a befektetőket, az akcelerátorokat, a vállalati hálózatokat, az egyetemeket és a médiát összekötő kezdeményezés, amely az európai induló innovatív vállalkozások szférájának bővülését igyekszik felgyorsítani. A programot egy uniós finanszírozású projektekből és szakpolitikai intézkedésekből álló portfólió támogatja.

A WORTH partnerségi projekt a kreatív ágazatban működő kkv-k számára nyújt támogatást a transznacionális együttműködéshez azzal a céllal, hogy innovatív, tervezésközpontú termékeket fejlesszenek ki a kreatív szakemberek, formatervezők, gyártók, iparművészek és technológiai vállalatok közötti információcsere és partnerkapcsolatok ösztönzése révén. Olyan fő elveken alapul, mint a minőségérzet – beleértve a stílust és az esztétikát –, az egészséges és biztonságos életterek, a fenntarthatóság és a körforgásos jelleg, valamint a befogadás, a hozzáférhetőség és a megfizethetőség.

A projektek az alábbi célcsoportokba tartozó személyek mobilitásával kapcsolatos tevékenységek előmozdítását célozzák:

  • tanulók: kisdiákok, diákok, hallgatók, gyakornokok, tanulószerződéses tanulók, fiatalok, felnőtt tanulók;
  • munkavállalók: tanárok, tanítók, oktatók, ifjúságsegítők, valamint az oktatás, képzés és ifjúságügy területén tevékenykedő szervezeteknél dolgozó személyek.

A projektek fő célja a tanulók támogatása az ismeretek, készségek és közelítésmódok elsajátításában, ideértve a nyelvi készségeket is.

Az Erasmus fiatal vállalkozóknak egy határokon átnyúló csereprogram, amely lehetővé teszi a kezdő fiatal vállalkozók számára, hogy más országokban kisvállalkozásokat működtető, tapasztaltabb vállalkozókkal dolgozzanak együtt, és tanuljanak tőlük.

Ez a finanszírozási lehetőség különböző ágazatok kisléptékű együttműködési projektjeit támogatja. Például a könyv- és kiadói ágazat 2021. évi pályázati felhívásai esetében ez a fellépés arra irányult, hogy támogassa a könyvágazat szakembereit a fordítási vagy adaptációs jogok értékesítésében az európai irodalmi művek – és különösen a kevésbé használt nyelveken írott művek – Európán belüli és kívüli forgalmának növelése érdekében.

Ez a finanszírozási lehetőség a különböző ágazatok közötti, kis-, közepes és nagyléptékű együttműködési projekteket támogatja. Például a kulturális örökség ágazata esetében a 2021-es pályázati felhívások olyan fellépésekre irányultak, amelyek számos tevékenységi területen nyújtottak támogatást a kulturális örökséggel foglalkozó szakemberek számára.

Ez a finanszírozási lehetőség különböző ágazatok kis-, közepes és nagyléptékű együttműködési projektjeit támogatja. Például a zenei ágazat esetében a 2021-es felhívásokra különböző területeken tevékenykedő zenei szakemberek pályázhattak. Ezek közé a tevékenységi területek közé tartozott a zeneszerzés, a zene promóciója, terjesztése és a jövedelemteremtés, az ágazaton belüli innovációból és az új üzleti modellekből eredő új digitális, jogi és technikai tendenciák kiaknázása, továbbá a zene EU-n kívülre irányuló exportja és EU-n belüli terjesztése.

Ez a finanszírozási lehetőség a különböző ágazatok közötti kis-, közepes és nagyléptékű együttműködési projekteket támogatja. Például az építészeti ágazat esetében a 2021-es felhívásokra a különböző területeken tevékenykedő európai építészek pályázhattak.

Ez a finanszírozási lehetőség a kulturális és kreatív ágazatokban megvalósuló projekteket támogatja. Számos tevékenység és kezdeményezés, valamint a pályázók széles köre támogatható. Olyan projektek részesülnek támogatásban, amelyek előmozdítják a transznacionális kulturális együttműködést, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a művészek különböző országokban végezhessék alkotói tevékenységüket, az európai műalkotások pedig könnyebben terjeszthetők legyenek az országhatárokon túl is.

Az európai médiaágazat nehezen tud hozzáférhető, pluralizmuson alapuló és innovatív tartalmakat kínálni az európai közönség számára, ezért a pályázati felhívás a plurális megközelítéssel bemutatott híreket és tényszerű tartalmakat előállító és terjesztő európai médiaközpontok támogatását irányozza elő.

Subscribe to Üzleti és vezetői készségek fejlesztése