Skip to main content

Culture and Creativity

Startup Europe inicijativa je koja povezuje visokotehnološka start-up poduzeća, rastuća poduzeća, ulagače, akceleratore, korporativne mreže, sveučilišta i medije kako bi se ubrzao rast europske start-up scene. Podupire je portfelj projekata i mjera politike koje financira EU.

Partnerski projekt WORTH podupire transnacionalnu suradnju MSP-ova u kreativnom sektoru radi razvoja inovativnih proizvoda koji su usmjereni na dizajn tako što potiče razmjenu i partnerstvo među kreativcima, dizajnerima, proizvođačima, obrtnicima i tehnološkim poduzećima. Glavna načela na kojima se temelji su kvaliteta iskustva, uključujući stil i estetiku, zdravo i sigurno životno okruženje, održivost i kružnost te uključenost, dostupnost i cjenovna pristupačnost. Projekt WORTH II pokrenut je 2021. nakon uspjeha prvog izdanja (2017. – 2021.).

U projektima mobilnosti mogu sudjelovati:

  • polaznici različitih programa: učenici, studenti, stažisti, naučnici, mladi općenito, polaznici obrazovanja odraslih
  • osoblje: profesori, učitelji i nastavnici, predavači i treneri, osobe koje rade s mladima i osoblje organizacija aktivnih u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih.

Projekti prije svega trebaju pomoći polaznicima u stjecanju znanja i vještina, uključujući jezične kompetencije, i u oblikovanju stavova.

Erasmus za mlade poduzetnike prekogranični je program razmjene koji ambicioznim mladim poduzetnicima omogućuje da surađuju i uče od iskusnijih poduzetnika koji vode mala poduzeća u drugim zemljama.

Ova mogućnost financiranja namijenjena je malim projektima suradnje u različitim sektorima. Na primjer, u pozivima 2021. za sektor knjiga i izdavaštva cilj je bio pružiti potporu izdavačima u prodaji prava na prevođenje ili adaptaciju kako bi se povećala dostupnost europskih književnih djela, a posebno djela napisanih na manje zastupljenim jezicima, u Europi i izvan nje.

Ova mogućnost financiranja namijenjena je malim, srednjim i velikim projektima suradnje u različitim sektorima. Na primjer, u pozivima 2021. za sektor kulturne baštine cilj je bio pružiti više vrsta potpore osobama koje se bave kulturnom baštinom.

Ova mogućnost financiranja namijenjena je malim, srednjim i velikim projektima suradnje u različitim sektorima. Na primjer, u pozivima 2021. za sektor glazbe cilj je bio pružiti više vrsta potpore osobama koje se bave tim područjem. Aktivnosti su uključivale stvaranje glazbe, promociju, distribuciju i ostvarivanje prihoda, reagiranje na nove digitalne, pravne i tehničke trendove koji proizlaze iz inovacija u tom sektoru i novih poslovnih modela, izvoz glazbe izvan EU-a i distribuciju glazbe preko granica EU-a.

Ova mogućnost financiranja namijenjena je malim, srednjim i velikim projektima suradnje u različitim sektorima. Na primjer, u pozivima 2021. za sektor arhitekture cilj je bio pružiti potporu europskim arhitektima na različite načine. Aktivnosti su uključivale komunikaciju, zajedničko stvaranje i uključivanje građana i dionika u procese osmišljavanja, planiranja i izgradnje, integraciju europskog zelenog plana (posebno uključivanje načela novog europskog Bauhausa u njihove prakse) i internacionalizaciju karijera diljem Europe i izvan nje.

Ova mogućnost financiranja namijenjena je projektima u kulturnom i kreativnom sektoru. Mogu se podupirati najrazličitije aktivnosti i inicijative te više vrsta prijavitelja. Potpora se dodjeljuje projektima koji uključuju transnacionalnu kulturnu suradnju te doprinose intenzivnijem stvaranju i cirkuliranju europskih umjetničkih djela i transnacionalnom angažmanu umjetnika. Posebno će se financirati projekti u kulturnom i kreativnom sektoru usmjereni na njegovanje i poticanje talenata, inovacije, napredak te stvaranje radnih mjesta i rast.

S obzirom na to da u europskom medijskom sektoru nema dovoljno pristupačnih, pluralističkih i inovativnih sadržaja za europsku publiku, u ovom se pozivu nudi potpora europskim medijskim centrima koji produciraju pluralističke vijesti i činjenično točan sadržaj i distribuiraju ih u cijeloj Europi.
Među potencijalnim su prijaviteljima informativne medijske organizacije i druge organizacije aktivne u medijskom sektoru koje vode ili žele otvoriti medijske centre (npr. fizičke ili virtualne redakcije).

Subscribe to Razvoj poslovnih i upravljačkih vještina