Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

U projektima mobilnosti mogu sudjelovati:

  • polaznici različitih programa: učenici, studenti, stažisti, naučnici, mladi općenito, polaznici obrazovanja odraslih
  • osoblje: profesori, učitelji i nastavnici, predavači i treneri, osobe koje rade s mladima i osoblje organizacija aktivnih u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih.

Projekti prije svega trebaju pomoći polaznicima u stjecanju znanja i vještina, uključujući jezične kompetencije, i u oblikovanju stavova.

Potpora će pospješiti njihov osobni, društveni, obrazovni i profesionalni razvoj. Sudionici će se moći lakše zaposliti i imat će bolje šanse za uspjeh u karijeri i na tržištu rada.

Vodič kroz program dostupan je ovdje.

Total budget
28,4 milijarde EUR
Dates
2021. – 2027.
Grant / loan size
Više u pozivima na podnošenje prijedloga
Who can apply
Organizacije aktivne u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih.

U aktivnosti mobilnosti moraju biti uključene najmanje dvije organizacije sudionice (barem jedna organizacija pošiljateljica i jedna organizacija primateljica) iz različitih zemalja.

Prijavitelj mora imati sjedište u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu Erasmus+.

Dodatne informacije potražite u vodiču kroz program.
No. of partners needed
Ovisno o konkretnoj aktivnosti
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Pozivi na podnošenje prijedloga
Total initiative budget
Ključna aktivnost 1, Projekti mobilnosti – za usporedbu, proračun za projekte 2021.: 1,363 milijarde EUR
Version
0.0.0
Sector count
10
Organisation count
5
Need count
6