Skip to main content

Culture and Creativity

Startup Europe hi inizjattiva li tgħaqqad negozji ġodda ta’ teknoloġija għolja, negozji li qed jespandu, investituri, aċċelleraturi, networks korporattivi, universitajiet u l-media biex jiġi aċċellerat it-tkabbir tax-xena Ewropea ta’ negozji ġodda. Hi appoġġjata minn portafoll ta’ proġetti ffinanzjati mill-UE u azzjonijiet ta’ politika.

Il-Proġett ta’ Sħubija WORTH jappoġġja lill-SMEs tas-settur kreattiv biex jikkollaboraw b’mod transnazzjonali bil-ħsieb li jiżviluppaw prodotti innovattivi mmexxija mid-disinn billi jistimulaw l-iskambju u s-sħubija bejn il-kreaturi, id-disinjaturi, il-manifatturi, l-artiġjani u d-ditti tat-teknoloġija. Hu bbażat fuq prinċipji ewlenin bħall-kwalità tal-esperjenza, inklużi l-istil u l-estetika, ambjenti tal-għajxien tajbin għas-saħħa u sikuri, is-sostenibbiltà u ċ-ċirkolarità kif ukoll l-inklużjoni, l-aċċessibbiltà u l-affordabbiltà.

Il-proġetti jippromwovu attivitajiet ta’ mobbiltà għal:

  • Parteċipanti fit-tagħlim: tfal tal-iskola, studenti, trainees, apprendisti, żgħażagħ, studenti adulti;
  • Staff: professuri, għalliema, trainers, persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ, u persuni li jaħdmu f’organizzazzjonijiet attivi fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ.

Il-proġetti prinċipalment għandhom l-għan li jappoġġjaw lill-parteċipanti fit-tagħlim fil-kisba tal-għarfien, il-ħiliet u l-attitudnijiet, inklużi l-kompetenzi lingwistiċi.

L-Erasmus għal Imprendituri Żgħażagħ huwa programm ta’ skambju transfruntier, li jippermetti lill-intraprendituri żgħażagħ aspiranti jaħdmu ma’ imprendituri b’aktar esperjenza li jmexxu negozji żgħar f’pajjiżi oħra, u jitgħallmu mingħandhom.

Din l-opportunità ta’ finanzjament tappoġġja proġetti ta’ kooperazzjoni fuq skala żgħira għal setturi differenti. Pereżempju, għall-kotba u l-pubblikazzjoni fis-sejħiet tal-2021, din l-azzjoni kellha l-għan li tappoġġja lill-professjonisti tas-settur tal-kotba fil-bejgħ ta’ drittijiet ta’ traduzzjoni jew adattament biex tiżdied iċ-ċirkolazzjoni tax-xogħlijiet letterarji Ewropej, u b’mod partikolari xogħlijiet miktuba b’lingwi inqas użati, fl-Ewropa u lil hinn minnha.

Din l-opportunità ta’ finanzjament tappoġġja proġetti ta’ kooperazzjoni fuq skala żgħira, medja u kbira fost setturi differenti. Pereżempju, għas-settur tal-wirt kulturali fis-sejħiet tal-2021, din l-azzjoni kellha l-għan li tappoġġja lill-professjonisti tal-wirt kulturali b’firxa ta’ attivitajiet.

Din l-opportunità ta’ finanzjament tappoġġja proġetti ta’ kooperazzjoni fuq skala żgħira, medja u kbira fost setturi differenti. Pereżempju, għas-settur tal-mużika fis-sejħiet tal-2021, din l-azzjoni kellha l-għan li tappoġġja lill-professjonisti tal-mużika b’firxa ta’ attivitajiet.

Din l-opportunità ta’ finanzjament tappoġġja proġetti ta’ kooperazzjoni fuq skala żgħira, medja u kbira fost setturi differenti. Pereżempju, għas-settur tal-arkitettura fis-sejħiet tal-2021, din l-azzjoni kellha l-għan li tappoġġja lill-periti Ewropej b’firxa ta’ attivitajiet.

Din l-opportunità ta’ finanzjament tappoġġja proġetti fis-setturi kulturali u kreattivi. Jistgħu jiġu appoġġjati firxa wiesgħa ta’ attivitajiet u inizjattivi, u firxa wiesgħa ta’ applikanti. L-appoġġ huwa għal proġetti li jinvolvu kooperazzjoni kulturali transnazzjonali u li jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-ħolqien u ċ-ċirkolazzjoni ta’ xogħlijiet artistiċi u artisti Ewropej b’mod transnazzjonali. Hemm ukoll enfasi fuq il-finanzjament ta’ proġetti li jappoġġjaw is-setturi kulturali u kreattivi Ewropej biex irawmu t-talent, jinnovaw, jirnexxu u jiġġeneraw l-impjiegi u t-tkabbir.

F’kuntest li fih is-settur tal-media Ewropew qed jitħabat biex joffri kontenut aċċessibbli, plurali u innovattiv lill-udjenzi Ewropej, din is-sejħa tipproponi li tappoġġja ċ-ċentri tal-media Ewropej li jipproduċu u jxerrdu aħbarijiet u kontenut fattwali pluralistiku madwar l-Ewropa.
L-applikanti fil-mira jinkludu organizzazzjonijiet tal-media tal-aħbarijiet u organizzazzjonijiet oħrajn attivi fis-settur tal-media li jimmaniġġjaw jew lesti li jistabbilixxu ċentri tal-media (eż. kmamar tal-aħbarijiet fiżiċi jew virtwali).

Subscribe to Żvilupp ta’ ħiliet ta’ negozju u ta’ ġestjoni