Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Il-Proġett ta’ Sħubija WORTH jappoġġja lill-SMEs tas-settur kreattiv biex jikkollaboraw b’mod transnazzjonali bil-ħsieb li jiżviluppaw prodotti innovattivi mmexxija mid-disinn billi jistimulaw l-iskambju u s-sħubija bejn il-kreaturi, id-disinjaturi, il-manifatturi, l-artiġjani u d-ditti tat-teknoloġija. Hu bbażat fuq prinċipji ewlenin bħall-kwalità tal-esperjenza, inklużi l-istil u l-estetika, ambjenti tal-għajxien tajbin għas-saħħa u sikuri, is-sostenibbiltà u ċ-ċirkolarità kif ukoll l-inklużjoni, l-aċċessibbiltà u l-affordabbiltà. Imniedi fl-2021, WORTH II issegwi s-suċċess tal-ewwel edizzjoni (2017-2021). 200 sħubija transnazzjonali se jintgħażlu fi tliet sejħiet għal proposti.

Total budget
€26.2 biljun għall-programm Invest-EU
Dates
2021 - 2027
Grant / loan size
mhux applikabbli
Who can apply
Huma biss il-proposti li jikkonformaw mal-kundizzjonijiet li ġejjin li se jitqiesu eliġibbli: • Kemm l-applikanti ewlenin kif ukoll is-sħab għandhom ikunu attivi fis-setturi tal-industrija tal-istil tal-ħajja bħat-tessuti/il-moda, iż-żraben, il-ġilda/il-pil, l-għamara/id-dekorazzjoni tad-dar/id-disinn/l-arkitettura interna, il-ġojjellerija, u l-aċċessorji • Għandhom isegwu attivitajiet kummerċjali bħad-disinn, il-manifattura/is-sengħa jew l-iżvilupp tat-teknoloġija • Għandhom ikunu stabbiliti f’pajjiż tal-UE, f’pajjiż assoċjat mas-COSME jew fir-Renju Unit. • L-universitajiet, l-organizzazzjonijiet ta’ riċerka jew il-laboratorji tad-disinn jistgħu jipparteċipaw ukoll jekk ikunu ġġustifikati u rilevanti għall-proġett
No. of partners needed
mhux applikabbli
Name of the programme or initiative
Who is in charge?
Type of support
How to access
Sejħiet għall-proposti
More info on the programme
Total initiative budget
mhux applikabbli
Version
0.0.0
Sector count
2
Organisation count
2
Need count
7