Skip to main content

Culture and Creativity

Het Enterprise Europe Network (EEN) is een regionaal netwerk, een “one-stop-shop” (één loket) voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) die hun concurrentievermogen willen verbeteren. Daartoe verleent het EEN kmo’s zakelijke ondersteuning en verstrekt het adviezen over kansen op de interne markt. Het EEN werkt samen met regionale initiatieven zoals platforms voor slimme specialisatie, digitale-innovatiehubs, kennis- en innovatiegemeenschappen en centra voor cruciale ontsluitende technologieën.

Het lab voor creatieve innovatie zal actoren uit alle culturele en creatieve sectoren stimuleren om innovatieve digitale oplossingen te ontwerpen en te testen die een mogelijke positieve impact op de lange termijn hebben op meerdere culturele en creatieve sectoren.

Subscribe to Ontwikkeling van zakelijke & managementvaardigheden