Skip to main content

Culture and Creativity

Enterprise Europe Network är ett stort nätverk och en kontaktpunkt för små och medelstora företag som vill förbättra sin konkurrenskraft. Nätverket erbjuder företagsstöd och ger råd om möjligheterna på den inre marknaden. Man samverkar också med plattformar för smart specialisering, digitala innovationsknutpunkter, kunskaps- och innovationsgrupper, centrum för viktig möjliggörande teknik och liknande initiativ.

Laboratoriet för kreativ innovation uppmuntrar aktörer från alla kulturella och kreativa sektorer att utforma och testa innovativa digitala lösningar som kan ge ett varaktigt genomslag för många sektorer.

Det kan handla om verktyg, modeller och metoder för den audiovisuella sektorn och åtminstone en annan kreativ och/eller kulturell sektor. Lösningarna ska vara lätta att reproducera och sprida på marknaden.

De behöver inte vara omedelbart tillämpliga på den audiovisuella sektorn, men de måste vara lätta att reproducera inom sektorn.

Subscribe to Utveckla företags- och ledningskompetens