Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Het lab voor creatieve innovatie zal actoren uit alle culturele en creatieve sectoren stimuleren om innovatieve digitale oplossingen te ontwerpen en te testen die een mogelijke positieve impact op de lange termijn hebben op meerdere culturele en creatieve sectoren.

Het lab zal de creatie van innovatieve oplossingen (bv. instrumenten, modellen en methoden) vergemakkelijken die kunnen worden toegepast op de audiovisuele sector en ten minste één andere creatieve en/of culturele sector. De oplossingen moeten eenvoudig kunnen worden gereproduceerd en potentieel hebben voor marktpenetratie.

Het project hoeft voor alle duidelijkheid niet noodzakelijk direct op de audiovisuele sector van toepassing te zijn, maar het moet eenvoudig in deze sector kunnen worden gereproduceerd.

Voor de oproep van dit jaar wordt ook een thematische benadering vastgesteld om ervoor te zorgen dat projecten die de beleidsdoelstellingen van Creatief Europa aanpakken, worden beloond.

Voor het eerste jaar van het lab voor creatieve innovatie zijn de twee thema’s die specifiek zullen worden behandeld de vergroening van de creatieve en culturele sectoren en innovatieve onderwijsinstrumenten om relevante maatschappelijke onderwerpen, zoals desinformatie, aan te pakken.

Total budget
2,44 miljard euro
Dates
2021-2027
Grant / loan size
Oproepen tot het indienen van voorstellen bekijken
Who can apply
Het voorstel moet worden ingediend door een consortium dat bestaat uit ten minste drie wettelijke organisaties uit ten minste twee verschillende landen die deelnemen aan het programma Creatief Europa.
Deze organisaties moeten een breed scala aan deskundigheid in verschillende culturele en creatieve sectoren bieden, met inbegrip van de audiovisuele sector.
Organisaties (particuliere ondernemingen, non-profitorganisaties, verenigingen, liefdadigheidsinstellingen, stichtingen, gemeenten/gemeenteraden/overheidsinstanties, universiteiten, onderwijsinstellingen, onderzoekscentra enz.) die zijn gevestigd in een van de landen die deelnemen aan het programma Creatief Europa en die rechtstreeks of via een meerderheidsparticipatie eigendom zijn van onderdanen van deze landen.
Wanneer een onderneming beursgenoteerd is, wordt rekening gehouden met de locatie van de beurs om de nationaliteit ervan te bepalen.
No. of partners needed
Ten minste drie
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Oproepen tot het indienen van voorstellen
Total initiative budget
Lab voor creatieve innovatie — oproep van 2021, ter referentie: 6,3 miljoen euro
Version
0.0.0
Sector count
10
Organisation count
6
Need count
9