Skip to main content

Culture and Creativity

Het SECTOROVERSCHRIJDENDE onderdeel zal sectoroverschrijdende activiteiten promoten om de media aan structurele en technologische veranderingen aan te passen, onder meer door een vrij, divers en pluralistisch medialandschap, kwaliteitsjournalistiek en mediawijsheid te bevorderen, ook in de digitale omgeving.

Bij deze oproep gaat het om transnationale uitdagingen en kansen voor de media. 

In de media actieve organisaties zullen worden geholpen bij het verlenen van steun voor nieuwsmedia-organisaties en onafhankelijke journalistiek en bij andere maatregelen voor capaciteitsopbouw. Deze acties – en vooral de steun van derden – zijn gericht op media die actief zijn in sectoren die van bijzonder belang zijn voor democratie en burgerparticipatie, zoals lokale en regionale media, gemeenschapsmedia, onafhankelijke en onderzoeksjournalistiek en andere organisaties die nieuws van algemeen belang verspreiden. 
Total budget
2,44 miljard euro
Dates
2021-2027
Grant / loan size
Tot drie miljoen euro per project
Who can apply
De actie staat open voor maatschappelijke organisaties die actief zijn in de nieuwsmediasector (bijvoorbeeld mediaverenigingen, ngo’s, journalistieke fondsen en opleidingsorganisaties die zich richten op mediaprofessionals, enzovoort). Deze organisaties moeten steun door derden kunnen organiseren ten behoeve van nieuwskanalen, -organisaties en -journalisten op een manier die het pluralistische medialandschap in de hele Unie versterkt. Consortia zijn toegestaan. De aanvrager moet aan alle volgende voorwaarden voldoen (als het voorstel door een consortium wordt ingediend, moet ten minste één partner aan de volgende voorwaarden voldoen):

a. beschikken over recente aantoonbare ervaring met de uitvoering van mediagerelateerde activiteiten;

b. beschikken over recente aantoonbare ervaring op het gebied van de toekenning en het beheer van subsidies/of fondsen, met name in de mediasector.

Andere entiteiten kunnen in een andere hoedanigheid bij het consortium worden betrokken, bijvoorbeeld als geassocieerde partners, onderaannemers, derden die bijdragen in natura leveren enzovoort (zie punt 13).
No. of partners needed
Ten minste drie
Sector
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Oproepen tot het indienen van voorstellen
Total initiative budget
5 miljoen euro
Version
0.0.0
Sector count
1
Organisation count
2
Need count
5