Skip to main content

Culture and Creativity

Il-fergħa TRANSSETTORJALI għandha tippromwovi attivitajiet transsettorjali li għandhom l-għan li jaġġustaw għall-bidliet strutturali u teknoloġiċi li jiffaċċja s-settur tal-media, inkluż it-titjib ta' ambjent medjatiku liberu, diversifikat u pluralistiku, ġurnaliżmu ta' kwalità u litteriżmu medjatiku, inkluż fl-ambjent diġitali.

Din is-sejħa se tindirizza l-isfidi tal-media u l-opportunitajiet ta’ natura transnazzjonali. 

Din se tappoġġja lill-organizzazzjonijiet attivi fil-media fl-istabbiliment ta’ skemi ta’ appoġġ għall-organizzazzjonijiet tal-media tal-aħbarijiet u l-ġurnaliżmu indipendenti, kif ukoll miżuri oħra ta’ bini tal-kapaċità. Dawn l-azzjonijiet, b’mod partikolari l-appoġġ ta’ partijiet terzi, se jimmiraw il-media attiva f’setturi ta’ rilevanza speċjali għad-demokrazija u l-parteċipazzjoni ċivika, bħall-media lokali u reġjonali, il-media komunitarja, il-ġurnaliżmu indipendenti u investigattiv u organizzazzjonijiet oħra li jipprovdu aħbarijiet ta’ interess pubbliku. 
Total budget
€2.44 biljun
Dates
2021 - 2027
Grant / loan size
Sa €3 miljun għal kull proġett
Who can apply
L-azzjoni hija miftuħa għall-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li huma attivi fis-settur tal-media tal-aħbarijiet (inklużi assoċjazzjonijiet tal-media, NGOs, fondi ġurnalistiċi u organizzazzjonijiet ta’ taħriġ li jiffukaw fuq il-professjonisti tal-media, eċċ). Dawn l-organizzazzjonijiet għandhom ikunu f’pożizzjoni li jistabbilixxu skemi ta’ appoġġ ta’ partijiet terzi mmirati lejn il-mezzi tal-media tal-aħbarijiet, l-organizzazzjonijiet u l-ġurnalisti, u b’modi li jsaħħu l-pajsaġġi tal-media pluralistiċi fl-Unjoni kollha. Il-konsorzji jistgħu jieħdu sehem. L-applikant irid jissodisfa dawn kollha li ġejjin (jekk il-proposta tiġi sottomessa minn konsorzju, il-kundizzjonijiet li ġejjin għandhom jiġu ssodisfati minn tal-anqas sieħeb wieħed):

a. għandhom esperjenza riċenti ppruvata fl-implimentazzjoni ta’ attivitajiet relatati mal-media;

b. għandhom esperjenza riċenti ppruvata fl-għoti u l-ġestjoni ta’ għotjiet/jew fondi, b’mod partikolari fis-settur tal-media.

Entitajiet oħra jistgħu jipparteċipaw fi rwoli oħra ta’ konsorzju, bħal sħab assoċjati, sottokuntratturi, partijiet terzi li jagħtu kontribuzzjonijiet in natura, eċċ (ara t-taqsima 13).
No. of partners needed
Ta’ lanqas 3
Sector
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Sejħiet għal proposti
Total initiative budget
€5 miljun
Version
0.0.0
Sector count
1
Organisation count
2
Need count
5