Skip to main content

Culture and Creativity

A SZEKTORKÖZI ÁG előmozdítja a médiát érintő strukturális és technológiai változásokhoz való alkalmazkodást célzó, ágazatközi tevékenységeket, beleértve a szabad, sokszínű és pluralizmuson alapuló médiakörnyezet támogatását, valamint a minőségi újságírás és a médiatudatosság javítását többek között a digitális környezetben.

Ez a felhívás a média kihívásaival és a transznacionális jellegű lehetőségekkel foglalkozik. 

Segíteni fogja a médiában tevékenykedő szervezeteket abban, hogy támogatási programokat, valamint egyéb kapacitásépítési intézkedéseket alakítsanak ki a hírmédia-szervezetek és a független újságírás számára. Ezek az intézkedések, különösen a harmadik felek által nyújtott támogatás, a demokrácia és a polgári részvétel szempontjából kifejezetten fontos ágazatokban aktív médiákat célozzák meg. Idetartozik például a helyi és regionális média, a közösségi média, a független és oknyomozó újságírás és más, közérdekű híreket szolgáltató szervezetek. 
Total budget
2,44 milliárd EUR
Dates
2021–2027
Grant / loan size
Projektenként legfeljebb 3 millió EUR
Who can apply
Az intézkedés nyitva áll a hírmédia-ágazatban tevékenykedő civil társadalmi szervezetek (köztük médiaszövetségek, nem kormányzati szervezetek, újságírói alapok és médiaszakemberekre összpontosító képzési szervezetek stb.) előtt. Ezeknek a szervezeteknek képesnek kell lenniük arra, hogy a hírmédia-orgánumokat, -szervezeteket és újságírókat célzó, harmadik felektől származó támogatási programokat hozzanak létre olyan módon, ami Unió-szerte gazdagítja a plurális médiakörnyezetet. Konzorciumok is pályázhatnak. A pályázónak a következők mindegyikét teljesítenie kell (ha a pályázatot konzorcium nyújtja be, legalább egy partnernek teljesítenie kell a következő feltételeket):

a) közelmúltbeli, igazolható tapasztalattal rendelkezik a médiával kapcsolatos tevékenységek végrehajtása terén;

b) közelmúltbeli, igazolható tapasztalattal rendelkezik a támogatások vagy források odaítélése és kezelése terén, különösen a médiaágazatban.

Más szervezetek egyéb konzorciumi szerepkörökben vehetnek részt, például társult partnerként, alvállalkozóként, természetbeni hozzájárulást nyújtó harmadik félként stb. (lásd a 13. szakaszt).
No. of partners needed
Legalább 3
Sector
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Pályázati felhívások
Total initiative budget
5 millió EUR
Version
0.0.0
Sector count
1
Organisation count
2
Need count
5