Skip to main content

Culture and Creativity

Det här programområdet ska främja sektorsövergripande verksamhet som ska hjälpa mediesektorn att anpassa sig till strukturella och tekniska förändringar. Det ska också stärka ett fritt, diversifierat och pluralistiskt medielandskap, kvalitetsjournalistik och mediekunnighet, även i den digitala miljön.

I denna ansökningsomgång behandlas medieutmaningar och möjligheter över gränserna. 

Stödet går till medieorganisationer som inrättar stödsystem för nyhetsmedieorganisationer och oberoende journalistik, samt andra kapacitetsuppbyggande åtgärder. Åtgärderna, framförallt tredjepartsstödet, riktar sig till medier inom sektorer som är särskilt betydande för demokrati och medborgardeltagande, exempelvis lokala och regionala medier, intressemedier, oberoende och grävande journalistik och andra organisationer som rapporterar om nyheter av allmänt intresse. 
Total budget
2,44 miljarder euro
Dates
2021–2027
Grant / loan size
Upp till 3 miljoner euro per projekt
Who can apply
Åtgärden är öppen för civilsamhällesorganisationer inom nyhetsmediesektorn (bland annat medieföreningar, icke-statliga organisationer, journalistfonder och utbildningsorganisationer som fokuserar på mediearbetare). Organisationerna ska kunna upprätta stödsystem som riktar sig till nyhetsmediekanaler, organisationer och journalister och som främjar ett pluralistiskt medielandskap i hela EU. Konsortier tillåts. De sökande måste uppfylla samtliga följande villkor (om förslaget lämnas in av ett konsortium ska minst en partner uppfylla dem):

1. Ha färsk dokumenterad erfarenhet av att genomföra medierelaterad verksamhet.

2. Ha färsk dokumenterad erfarenhet av att bevilja och förvalta bidrag eller medel, särskilt inom mediesektorn.

Andra enheter kan delta i andra roller i konsortiet, t.ex. som associerade partner, underleverantörer eller tredje parter som ger naturabidrag (se avsnitt 13).
No. of partners needed
Minst tre
Sector
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Ansökningsomgångar
Total initiative budget
5 miljoner euro
Version
0.0.0
Sector count
1
Organisation count
2
Need count
5