Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

iPortunus is opgezet om meer mobiliteitsmogelijkheden te bieden en internationale samenwerking te stimuleren, zodat kunstenaars en culturele professionals kunnen werken, optreden en coproduceren in andere landen, toegang krijgen tot verschillende markten, een nieuw publiek of nieuwe volgers kunnen aantrekken, internationale samenwerking kunnen versterken en hun carrière een nieuwe wending kunnen geven. De nieuwe mobiliteitsregeling zal enkele duizenden kunstenaars, makers en culturele professionals uit heel Europa in staat stellen om korte of langere tijd in het buitenland door te brengen voor hun professionele ontwikkeling of in het kader van internationale samenwerking voor de coproductie of cocreatie van werken of om hun werken te presenteren aan een nieuw publiek. Om inspiratie op te doen, kunt u een bezoek brengen aan de databank van Transartists, waar u informatie vindt over gastorganisaties die reeds i-Portunus-begunstigden hebben verwelkomd.

Total budget
2,44 miljard euro voor het programma Creatief Europa
Dates
2021–2027
Grant / loan size
n.v.t.
Who can apply
Voorstellen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen: • kunstenaars, makers en culturele professionals die werkzaam zijn in een andere culturele sector dan de audiovisuele sector • gastorganisaties zoals ngo’s, instellingen, musea enz.(particulier of openbaar), werkzaam in een andere culturele sector dan de audiovisuele sector • in goed gemotiveerde gevallen kunnen ook gevestigde kunstenaars, masters of beroemde culturele professionals optreden als gastheer/gastvrouw • aanvragers en gastorganisaties moeten zijn gevestigd in een van de landen die deelnemen aan het programma Creatief Europa
No. of partners needed
n.v.t.
Name of the programme or initiative
Who is in charge?
Type of support
How to access
Oproepen tot het indienen van voorstellen
Total initiative budget
n.v.t.
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
6
Need count
5