Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

2021 års arbetsprogram för Kreativa Europa

Arbetsprogrammet beskriver de politiska ramarna, prioriteringarna och åtgärderna för att genomföra Kreativa Europa under 2021.

Available languages (3)

2021 års arbetsprogram för Kreativa Europa

DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION relative à l’adoption du programme de travail pour la mise en oeuvre du programme «Europe créative» pour 2021

DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DER KOMMISSION über die Annahme des Jahresarbeitsprogramms 2021 für die Durchführung des Programms Kreatives Europa

Tagged in:  Kreativa Europa
svenska