Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Solidaritetsprojekt är ideell verksamhet som drivs av unga människor på egen hand under 2–12 månader.

Projekten ska drivas av en grupp på minst fem personer som tillsammans arbetar med ett specifikt ämne genom dagliga aktiviteter där alla i gruppen deltar.

Solidaritetsprojekten ska arbeta med viktiga utmaningar i samhället och bör medföra ett tydligt europeiskt mervärde.

Total budget
1 miljard euro
Dates
2021–2027
Grant / loan size
Se ansökningsomgången
Who can apply
Offentliga eller privata organisationer som är lagligen etablerade i ett programland, på uppdrag av den grupp som ska genomföra projektet.
No. of partners needed
Minst en
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Ansökningsomgångar
More info on the programme
Total initiative budget
Europeiska solidaritetskårens budget i 2021 års ansökningsomgång som jämförelse: 138 miljoner euro
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
5
Need count
1