Skip to main content

Culture and Creativity

Ръководство за финансиране CulturEU

Възможности за финансиране от ЕС за културните и творческите сектори за периода 2021—2027 г. По-долу можете да изтеглите и прочете ръководството във формат PDF.

Можете също така да използвате онлайн версията на Ръководството за финансиране CulturEU.

Available languages (24)

български