Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Solidárním projektem se rozumí nezisková solidární činnost vykonávaná po dobu dvou až dvanácti měsíců, kterou iniciují, připravují a realizují samotní mladí lidé.

Do projektu se zapojuje skupina nejméně pěti mladých lidí, kteří se zaměří na jasně vymezené téma, které budou zkoumat prostřednictvím každodenních aktivit. Těchto aktivit se při tom účastní všichni členové skupiny.

Solidární projekty řeší klíčové výzvy v rámci komunit, v případě potřeby i společně určené výzvy v příhraničních regionech, a zároveň by měly přinášet jasnou evropskou přidanou hodnotu.

Total budget
1 miliarda eur
Dates
2021–2027
Grant / loan size
viz výzva k předkládání návrhů
Who can apply
Jakákoli veřejná nebo soukromá organizace legálně sídlící v programové zemi, jménem skupiny, která bude projekt provádět.
No. of partners needed
alespoň 1
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Výzvy k předkládání návrhů
More info on the programme
Total initiative budget
Výzva k předkládání návrhů v rámci Evropského sboru solidarity 2021: 138 milionů eur
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
5
Need count
1