Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Solidaarisuushanke on nuorten itsensä ideoima, kehittämä ja toteuttama, voittoa tavoittelematon solidaarisuustoimi, jonka kesto on 2–12 kuukautta.

Hankkeessa on mukana vähintään viisi nuorta. Nuoret tarkastelevat selkeästi yksilöityä aihetta päivittäisissä toimissa, joihin ryhmän kaikki jäsenet osallistuvat.

Solidaarisuushankkeissa ratkotaan yhteisöjen keskeisiä haasteita, tarvittaessa myös raja-alueilla yhdessä todettuja haasteita. Hankkeiden olisi tuotettava selkeää eurooppalaista lisäarvoa.

Total budget
1 miljardi euroa
Dates
2021–2027
Grant / loan size
Tutustu ehdotuspyyntöihin
Who can apply
Mikä tahansa julkinen tai yksityinen organisaatio, joka on laillisesti sijoittautunut johonkin ohjelmamaahan, hankkeen toteuttavan ryhmän puolesta.
No. of partners needed
Vähintään 1
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Ehdotuspyynnöt
More info on the programme
Total initiative budget
Euroopan solidaarisuusjoukkojen määrärahat vuoden 2021 ehdotuspyynnössä: 138 miljoonaa euroa
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
5
Need count
1