Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Life-ohjelman Siirtyminen puhtaaseen energiaan -alaohjelmalla tuetaan siirtymistä kohti energiatehokasta, uusiutuvaan energiaan perustuvaa, ilmastoneutraalia ja ilmastonmuutoksen kestävää taloutta.

Ohjelmasta tuetaan suurta eurooppalaista lisäarvoa tuottavia koordinointi- ja tukitoimia, joiden tavoitteena on poistaa markkinaesteitä, jotka haittaavat sosiaalis-taloudellista siirtymää kestävään energiaan.

Hankkeisiin osallistuu tyypillisesti useita pieniä ja keskikokoisia sidosryhmiä sekä monia muita toimijoita, kuten paikallisia ja alueellisia viranomaisia ja voittoa tavoittelemattomia järjestöjä sekä kuluttajia.

Hankkeet kohdistuvat viidelle toiminta-alalle:
• Luodaan kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason politiikkakehys tukemaan siirtymistä puhtaaseen energiaan.
• Kiihdytetään teknologian käyttöönottoa, digitalisaatiota, uusia palvelu- ja liiketoimintamalleja sekä vahvistetaan tähän alaan liittyviä ammatillisia taitoja.
• Houkutellaan yksityistä rahoitusta kestävälle energialle.
• Tuetaan paikallisten ja alueellisten investointihankkeiden kehitystä.
• Osallistetaan ja voimaannutetaan kansalaisia siirtymisessä puhtaaseen energiaan.

Total budget
5,4 miljardia euroa
Dates
2021–2027
Grant / loan size
Vaihtelee ehdotuspyynnön mukaan, mutta tavanomaisissa hankkeissa tyypillisesti 1–4 miljoonaa euroa. Erityiset ehdotuspyynnöt pienemmille hankkeille 70 000–500 000 euroa.
Who can apply
Mikä tahansa julkinen tai yksityinen EU:ssa rekisteröity oikeushenkilö voi tehdä ehdotuksen Life-ohjelmassa.
No. of partners needed
Vähintään yksi
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Ehdotuspyynnöt
More info on the programme
Total initiative budget
1 miljardi euroa
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
6
Need count
3