Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismilla parannetaan alueiden ja yksittäisten ihmisten valmiuksia kohdata sosiaalisia ja taloudellisia sekä työllisyyteen ja ympäristöön liittyviä haasteita, joita syntyy, kun EU toteuttaa Pariisin sopimuksen mukaisesti vuoteen 2030 ulottuvia energia- ja ilmastotavoitteitaan ja ilmastoneutraaliin talouteen siirtymistä vuoteen 2050 mennessä. Rahastosta myönnetään räätälöityä tukea, minkä takia sillä on tärkeä asema sellaisten alueiden tukemisessa, joihin ilmastoneutraaliuteen siirtyminen vaikuttaa eniten. Rahaston avulla tuetaan kyseisten alueiden talouden monipuolistamista ja uudistamista ja siten kevennetään ilmastosiirtymän sosioekonomisia kustannuksia. Keinoja ovat mm. pienten ja keskisuurten yritysten tuotannollisten investointien tukeminen, uusien yritysten perustaminen, panostukset tutkimukseen ja innovointiin, ympäristön ennallistaminen, puhtaan energian tukeminen ja työntekijöiden täydennys- ja uudelleenkoulutus.

Total budget
Dates
2021–2027
Grant / loan size
Vaihtelee hallintoviranomaisen mukaan
Who can apply
Tuen maksaminen oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta edellyttää, että EU-maiden on laadittava alueelliset oikeudenmukaista siirtymää koskevat suunnitelmat, joissa eritellään alueet, joilla vihreän siirtymän kielteisten vaikutusten odotetaan olevan suurimmat, sekä näiden alueiden tarpeet ja kyseeseen tulevat toimialat.
No. of partners needed
Tutustu ehdotuspyyntöihin
Name of the programme or initiative
Who is in charge?
How to access
Ehdotuspyynnöt
Total initiative budget
Ohjelman kokonaismäärärahat: 19,3 miljardia euroa
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
6
Need count
4