Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Klusteri 5, eli ilmasto, energia ja liikkuvuus -klusteri, tukee Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteita. Kulttuurialan ja luovien alojen sidosryhmät voivat osallistua

  • tutkimushankkeisiin, joiden tavoitteena on suojella kulttuuriperintöä tehokkaan, kestävän ja osallistavan energiankäytön avulla
  • kestävien kunnostuskäytäntöjen luomiseen
  • luonnonperintökohteiden arvon ja pitkän aikavälin osallistavuuden, saavutettavuuden ja käytettävyyden suojelun parantamiseen.

Tämän klusterin tärkeimmät painopisteet ovat merkityksellisiä kaudella 2021–2022, ja uudet tavoitteet määritellään uudessa työohjelmassa ja ehdotuspyynnöissä vuoden 2022 jälkeen.

Total budget
95,5 miljardia euroa
Dates
2021–2027
Grant / loan size
Tutustu ehdotuspyyntöihin
Who can apply
Hakijan on oltava sijoittautunut
• Euroopan unionin jäsenmaahan, mukaan lukien niiden syrjäisimmät alueet
• jäsenvaltioihin sidoksissa oleviin merentakaisiin maihin ja alueisiin
• tukikelpoiseen EU:n ulkopuoliseen maahan (Horisontti Eurooppa ‑ohjelmaan assosioituneeseen maahan).
No. of partners needed
Vähintään 3
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Ehdotuspyynnöt
Total initiative budget
Ilmasto, energia ja liikkuvuus -klusterin määrärahat 2021–2022: 3,1 miljardia euroa
Version
0.0.0
Sector count
1
Organisation count
6
Need count
2