Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Tutkimuksen, innovoinnin ja digitalisaation ikkunasta tuetaan sijoitustoimintaa tutkimuksen, innovoinnin, demonstraatioiden ja digitalisaation aloilla, mukaan lukien investoinnit, jotka liittyvät uusien tuotteiden ja teknologioiden saattamiseen markkinoille. Siihen liittyy myös organisatorinen ja prosesseihin liittyvä innovointi, kuten esimerkiksi uudet ja innovatiiviset liiketoimintamallit eri aloilla. Näitä aloja ovat mm. energiasektori, energiavaltainen teollisuus, ympäristö, sininen talous, meriliikenne, terveysala, biotieteet, bioteknologia, maatalous- ja elintarvikeala, puolustusala, avaruusala sekä kulttuuriala ja luovat alat.

Total budget
26,2 miljardia euroa
Dates
2021–2027
Grant / loan size
Rahoituksen välittäjät tarjoavat räätälöityjä rahoitusratkaisuja kiinnostuneille hakijoille.
Who can apply
InvestEU-rahaston tukea voivat hakea:
• Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) jäsenet, jotka ovat ETA:n jäseniä, Euroopan talousalueesta tehdyssä sopimuksessa vahvistettujen edellytysten mukaisesti
• unioniin liittymässä olevat maat, ehdokasmaat ja mahdolliset ehdokasmaat niiden osallistumista unionin ohjelmiin koskevien yleisten periaatteiden ja ehtojen mukaisesti (sellaisena kuin ne on vahvistettu kyseisiä maita koskevissa puitesopimuksissa, assosiaationeuvoston päätöksissä tai vastaavissa sopimuksissa)
• Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvat maat kyseisten maiden osallistumista unionin ohjelmiin koskevien yleisten periaatteiden ja yleisten ehtojen mukaisesti
• muut kolmannet maat kunkin kolmannen maan osallistumisesta unionin ohjelmiin tehdyssä erityisessä sopimuksessa vahvistettujen edellytysten mukaisesti.
No. of partners needed
Ei mainintaa.
Name of the programme or initiative
Who is in charge?
How to access
Hakemukset on toimitettava tietyille rahoituksen välittäjille
Total initiative budget
Tutkimuksen, innovoinnin ja digitalisaation ikkunan määrärahat: 6,6 miljardia euroa
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
3
Need count
3