Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF) tukee erityisesti varhaista kotoutumista edistäviä toimenpiteitä, ja paikalliset ja alueelliset viranomaiset sekä kansalaisyhteiskunnan toimijat voivat hakea tavanomaista suurempaa yhteisrahoitusosuutta. Uusi ohjelma keskittyy erityisesti kotoutumisen alkuvaiheeseen ja sen yleiset tavoitteet ovat:

  • kehittää ja edistää Euroopan yhteistä turvapaikkajärjestelmää, myös sen ulkoista ulottuvuutta
  • tukea jäsenmaihin suuntautuvaa laillista muuttoliikettä ja edistää kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista
  • vähentää laitonta muuttoliikettä ja tehostaa palautusta ja takaisinottoa kolmansiin maihin
  • parantaa jäsenmaiden välistä yhteisvastuuta ja oikeudenmukaista vastuunjakoa.
Total budget
Dates
2021–2027
Grant / loan size
Who can apply
Ehdotuspyyntöihin voivat osallistua oikeushenkilöt, jotka ovat sijoittautuneet AMIF-rahastoon osallistuvaan jäsenmaahan tai AMIF-rahastoon assosioituneeseen kolmanteen maahan.
AMIF-rahastoa hallinnoidaan suoraan, välillisesti tai yhteistyössä jäsenmaiden kanssa. Suurin osa määrärahoista (63,5 % kokonaisbudjetista) kohdennetaan jäsenmaiden ohjelmiin yhteistyöhön perustuvassa hallinnoinnissa.
No. of partners needed
Tutustu ehdotuspyyntöihin
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Ehdotuspyynnöt
Total initiative budget
Ohjelman kokonaismäärärahat vuosille 2021–2027: 9,9 miljardia euroa
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
6
Need count
2