Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituuttien osaamis- ja innovaatioyhteisöt ovat kumppanuuksia, jotka kokoavat yhteen yrityksiä, tutkimuskeskuksia ja yliopistoja ja joiden tavoitteena on vahvistaa kumppaneiden välistä yhteistyötä ja luoda suotuisat olosuhteet luoville ajatteluprosesseille ja kukoistavalle innovoinnille. Yhteisöt myötävaikuttavat innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, uusien yritysten perustamiseen ja uuden yrittäjäsukupolven kouluttamiseen. Ne tuottavat innovatiivisia ratkaisuja, joilla autetaan kulttuuri- ja luovia aloja ja -teollisuutta vahvistumaan ja kasvattamaan häiriönsietokykyään. Innovaatioyhteisöt kouluttavat tulevia yrittäjiä, tukevat uraauurtavia hankkeita ja tarjoavat innovatiivisia ratkaisuja kulttuuri- ja luovien alojen kohtaamiin haasteisiin. Ehdotuspyynnössä yhteenliittymiä kehotetaan esittämään ideoitaan EIT:n uutta kulttuuriin ja luovuuteen keskittyvää osaamis- ja innovaatioyhteisöä varten. Rahoitusmahdollisuudet avautuvat vuonna 2023. Organisaatioita kehotetaan myös liittymään verkostoitumisfoorumiin, jossa voi saada lisätietoa EIT:n kulttuuri- ja luovuusyhteisön kehittämisprosessista ja solmia yhteyksiä mahdollisiin kumppaneihin EIT:n tulevaa ehdotuspyyntöä silmällä pitäen.

Total budget
95,5 miljardia euroa
Dates
2021–2027
Grant / loan size
Who can apply
Valintakelpoisten ehdotusten on täytettävä seuraavat ehdot:
• ehdotuksen jättävässä yhteenliittymässä on vähintään kolme riippumatonta kumppaniorganisaatiota vähintään kolmesta eri jäsenmaasta
• vähintään kaksi kolmasosaa yhteenliittymän kumppaniorganisaatioista on sijoittautunut eri jäsenmaihin
• ehdotuksen jättävässä yhteenliittymässä on ainakin yksi korkeakoulu, yksi tutkimuslaitos ja yksi yksityinen yritys
• ehdotuksen jättävässä yhteenliittymässä on enintään 50 kumppania
No. of partners needed
Vähintään 3
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Ehdotuspyynnöt
Total initiative budget
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
4
Need count
4