Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

An oidhreacht chultúrtha i mbeartais de chuid an Aontais

Leis an gCreat Eorpach um Ghníomhaíocht maidir le hOidhreacht Chultúrtha, moltar gur cheart aghaidh a thabhairt ar an oidhreacht chultúrtha tríd an iliomad beartas eile de chuid an Aontais, agus ní trí na beartais chultúir amháin, cuir i gcás: