Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

A LIFE program „Tiszta energiára való átállás” elnevezésű alprogramja az energiahatékony, megújuló energián alapuló, klímasemleges és az éghajlatváltozás hatásaival szemben reziliens gazdaságra való átállás támogatását célozza.

Az olyan, magas uniós hozzáadott értékkel rendelkező koordinációs és támogatási tevékenységekhez biztosít finanszírozást, amelyek célja a fenntartható energiára való társadalmi–gazdasági átállást gátló piaci akadályok felszámolása.

A projektek jellemzően több kis- és közepes méretű érdekelt fél, számos szereplő – köztük helyi és regionális hatóságok, valamint nonprofit szervezetek –, továbbá a fogyasztók bevonásával valósulnak meg.

A projektek az alábbi öt területen végrehajtott fellépéseket szolgálják:
• a tiszta energiára való átállást támogató nemzeti, regionális és helyi szakpolitikai keret kialakítása;
• az új technológiák bevezetésének felgyorsítása, a digitalizáció, az új szolgáltatások és üzleti modellek előmozdítása, valamint az ehhez a piaci területhez kapcsolódó szakmai készségek fejlesztése;
• a magánfinanszírozás bevonzása a fenntartható energiába;
• a helyi és regionális beruházási projektek fejlesztésének támogatása;
• a polgárok bevonása és szerepvállalásuk növelése a tiszta energiára való átállásban.

Total budget
5,4 milliárd euró
Dates
2021–2027
Grant / loan size
A pályázati felhívástól függően változó, de a hagyományos projektek költségvetése jellemzően 1–4 millió euró között mozog. A kisebb projektekre vonatkozó egyedi pályázati felhívások költségvetése 70 ezer euró és 500 ezer euró között változik.
Who can apply
A LIFE program keretében bármely, az EU-ban jogszerűen bejegyzett magán- vagy közjogi szervezet benyújthat pályázatot.
No. of partners needed
Legalább egy
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Pályázati felhívások
More info on the programme
Total initiative budget
1 milliárd euró
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
6
Need count
3