Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Az „Éghajlat, energia és mobilitás” elnevezésű 5. klaszter a Párizsi Megállapodás és az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak megvalósítását támogatja. A kulturális és kreatív ágazatokban tevékenykedő érdekelt felek a következőkben vehetnek részt:

  • a kulturális örökség hatékony, fenntartható és inkluzív energiafelhasználás révén történő megőrzését célzó kutatási projektek,
  • fenntartható felújítási gyakorlatok,
  • a kulturális örökségi helyszínek értékének és hosszú távú inkluzivitásának, hozzáférhetőségének és használhatóságának jobb védelme.

Az e klaszter révén körvonalazott fő fókuszterületek és prioritások a 2021–2022-es időszakban relevánsak, míg a klaszterhez tartozó új prioritásokat és célokat 2022 után egy új munkaprogramon, illetve új pályázati felhívásokon keresztül fogjuk közzétenni.

Total budget
95,5 milliárd euró
Dates
2021–2027
Grant / loan size
Tekintse meg a pályázati felhívásokat
Who can apply
A pályázóknak a következők valamelyikében letelepedett jogalanyoknak kell lenniük:
• az Európai Unió tagállamai, beleértve a legkülső régióikat is;
• a tagállamokhoz kapcsolódó tengerentúli országok és területek (TOT-ok);
• támogatásra jogosult nem uniós országok (a Horizont Európa programhoz társult országok).
No. of partners needed
Legalább 3
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Pályázati felhívások
Total initiative budget
Az „Éghajlat, energia és mobilitás” klaszter költségvetésének (2021–2022) referenciaösszege: 3,1 milliárd euró
Version
0.0.0
Sector count
1
Organisation count
6
Need count
2