Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Kultūras mantojums dažādās ES politikas jomās

Eiropas satvarā rīcībai kultūras mantojuma jomā ir ierosināts kultūras mantojuma jautājumu risināt nevis tikai ar kultūras politiku, bet arī citās ES politikas jomās, piemēram, šādās: