Skip to main content

Culture and Creativity

Kultūras mantojums

Eiropas kultūras mantojums ir bagātīga un daudzveidīga kultūras un radošo izpausmju mozaīka, ko esam saņēmuši mantojumā no iepriekšējām eiropiešu paaudzēm un nodosim nākamajām paaudzēm. To veido dabas teritorijas, ēkas, vēsturiskas un arheoloģiskas senvietas, muzeji, pieminekļi, mākslas darbi, vēsturiskas pilsētas, daiļdarbi, skaņdarbi un audiovizuālie darbi, kā arī Eiropas iedzīvotāju zināšanas, paražas un tradīcijas.

Lai gan kultūras politika galvenokārt ir dalībvalstu, reģionālo un vietējo iestāžu kompetencē, ES ir apņēmusies aizsargāt Eiropas kultūras mantojumu un celt tā vērtību, izmantojot dažādas politikas jomas un programmas.

Sīkāka informācija par šo politiku un programmām atrodama turpmākajās sadaļās:

Kultūras mantojums citās ES politikas jomās

Eiropas satvarā rīcībai kultūras mantojuma jomā ir ierosināts kultūras mantojuma jautājumu risināt arī citās ES politikas jomās, nevis tikai ar kultūras politiku.

Eiropas kultūras mantojuma balva

Eiropas kultūras mantojuma balva izgaismo ievērojamus projektus, iniciatīvas un personības kultūras mantojuma jomā.

Eiropas kultūras mantojuma dienas

Eiropas kultūras mantojuma dienas ir viens no vispopulārākajiem kultūras pasākumiem Eiropā ar lielu dalībnieku skaitu.

European Heritage Label

EHL sites have been selected for their symbolic value, their role in European history and the activities they offer.